Autoritzat el lloguer de Mongofre Nou a la Fundació Rubió i Tudurí però un cop al mes ha de ser d’ús públic El Protectorat de fundacions encarregarà una auditoria al patronat de la Fundació Rubió i Tudurí

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports dona el vist-i-plau a la nova sol·licitud d’autorització del contracte d’arrendament de la finca Mongofre Nou entre la Fundació Rubió i Tudurí Andrómaco i Mongofre World Heritage S.L., a partir de la Resolució del Protectorat de fundacions de caràcter cultural.

Aquesta autorització estarà condicionada al fet que, com a mínim, una vegada al mes s’organitzi una activitat cultural oberta i gratuïta per a la ciutadania, respectant així l’esperit fundacional perquè la finca Mongofre Nou pugui ser gaudida pels menorquins. El no compliment d’aquest requisit podrà ser motiu de rescissió de l’autorització del contracte de lloguer de la finca.

A banda d’això, el Protectorat de fundacions, que depèn del Govern, sol·licitarà una auditoria externa sobre la gestió econòmica duta a terme pel Patronat de la Fundació Rubió i Tudurí Andrómaco (FRTA).

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha notificat aquest dimarts la Resolució a la FRTA i a les parts interessades en el procediment, tot indicant que s’hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Cultura, Participació i Esports en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *