S’inicia l’excavació arqueològica de la necròpolis islàmica apareguda a la carretera general De moment tant sols s'han excavat quatre tombes i s'han recuperat les restes de quatre individus

tombes carretera

Durant l’execució de les obres de millora de la carretera Me-1, al tram entre Ferreries i Ciutadella, s’està fent un seguiment arqueològic continu dels treballs de moviments de terres que afecten el subsòl, amb especial esment a aquelles zones arqueològiques assenyalades al projecte constructiu

Durant els treballs d’esbucament de la paret seca i retirada de la terra vegetal entorn de la zona arqueològica de la Necròpolis Aljubs- Son Sivineta es va detectar l’existència de 21 tombes, totes amb la mateixa orientació est-oestu , motiu pel qual es van paralitzar les obres en aquesta zona i es va comunicar la troballa al Servei de Patrimoni del CIMe. Ja es tenia constància que, durant les obres de reforma de l’any 1988, dues tombes picades a la roca van ser afectades en aquest tram.

Seguint la legislació actual en patrimoni històric, es va decidir realitzar una excavació arqueològica preventiva, finançada pel CIMe, amb l’objectiu d’extreure les restes i obtenir-ne informació arqueològica, ja que una part de les tombes quedaven afectades per les obres.

Per tot açò, el Consell Insular de Menorca, promotor de l’obra, va contractar un equip d’arqueòlegs per a la realització de l’excavació arqueològica. El passat 2 de gener els arqueòlegs començaven a excavar les primeres tombes. De moment tan sols s’han excavat quatre tombes, i s’han recuperat les restes de quatre individus, tots ells articulats i enterrats de costat. No s’han trobat restes d’aixovar en els enterraments. Aquest ritual d’enterrament respon a la cultura islàmica i, per tant, s’ha de situar la cronologia d’aquests enterraments entre els segles X-XIII, l’època andalusina de Menorca.

Segons els arqueòlegs, ens trobem davant part d’una necròpolis rural islàmica, on les famílies de pagesos andalusins enterrarien els seus morts, tot i que no se sap amb precisió on era el nucli de població.

Si t’interessa saber més d’aquesta notícia la trobaràs a l’edició en paper del Setmanari El Iris. Si et vols fer subscriptor, ens pots trucar al número de tèlèfon 971 38 29 20 i t’informarem.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *