La FFTM treu una convocatòria de patrocini per import de 400.000€ La capacitat desestacionalitzadora serà un dels requisits que hauran de complir els projectes

La Fundació Foment del Turisme de Menorca (FFTM) ha tret una convocatòria pública de patrocini “per a projectes que generin un retorn publicitari per a la marca Menorca i millorin la competitivitat turística de l’illa” durant l’any 2018. Les bases i el text de la convocatòria, dotada de 400.000 euros, van sortir publicats el passat dia 13 de gener al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Amb aquesta línia d’ajuts la FFTM cerca donar suport a aquelles iniciatives que consolidin “la notorietat de la marca Menorca en els mercats emissors amb una imatge de qualitat, autenticitat i diferenciadora” a partir de la posada en valor de l’entorn natural i la riquesa cultural de l’illa i que, al mateix temps, especialitzin i millorin “l’oferta turística de qualitat en temporada mitja i baixa”.

La desestacionalització és, efectivament, un dels grans objectius de la FFTM i per aquest motiu és un dels requisits que han de complir els projectes presentats a la convocatòria de patrocini. S’estableix, de fet, que aquests s’han de desenvolupar entre gener i maig i entre setembre i desembre del 2018.

Tal com queda recollit a l’anunci oficial, la convocatòria ha de servir per incentivar “els productes turístics en temporada mitja i baixa” i, de retruc, estimular “la captació progressiva de turisme durant l’hivern” i “aconseguir un repartiment equitatiu de l’afluència turística durant tot l’any”, amb els efectes positius que això pot generar en el mercat laboral i en el context social.

Més enllà de la lluita contra l’estacionalitat, la FFTM valorarà especialment els projectes i actuacions que posin en valor la competitivitat i la diversificació de l’oferta turística, que incrementin l’atractiu i la qualitat de la mateixa i que contribueixin a la construcció de productes turístics.

Més concretament, les accions susceptibles d’obtenir aquest patrocini públic són les següents:

• Els projectes, actuacions, celebracions i esdeveniments que contribueixin a la creació de producte, promoció, comercialització i diversi cació turística de Menorca;

• Les accions i projectes vinculats prioritàriament a les següent branques de producte turístic: Natural, Mediterránea, Cultural, Slow, Filming i Convention Bureau.

• Les accions al voltant del 25è Aniversari de la Reserva de Biosfera.

• Les actuacions que tinguin com a objectiu la millora de la qualitat, la competitivitat i el posicionament de la marca Menorca en els mercats emissors de cara a consolidar la posició de lideratge en matèria turística.

Publicitat i transparència

Amb aquesta convocatòria pública de patrocini, validada en el darrer patronat de l’any 2017, la FFTM aporta ordre, transparència i publicitat a la concessió d’ajuts a esdeveniments, activitats i projectes amb potencial turístic, fins ara canalitzats a través de convenis de col·laboració.

Les empreses i entitats promotores podran presentar els seus projectes des de l’endemà de la publicació de
la convocatòria al BOIB fins al 31 d’octubre del 2018, o fins que hi hagi crèdit adequat i suficient. La FFTM informarà al llarg de l’any a mesura que vagi rebent les sol·licituds. Si són informades favorablement, es procedirà a formalitzar un contracte de patrocini en el qual es regularà la col·laboració.

L’import màxim per sol·licitud serà de 60.000 euros. En cap cas, però, la subvenció podrà ser superior al 40% del cost total de l’activitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca