Un projecte empresarial a Menorca rep la primera subvenció d’ajuts regionals de la UE a les Illes La Direcció General de Fons Europeus coordina els ajuts que pretenen dinamitzar regions localitzades de les Illes i impulsar el turisme i la indústria que lliguin innovació i millores mediambientals

El primer expedient de sol·licitud d’ajudes d’Incentius Regionals a les Illes Balears, presentat pel director general de Fons Europeus, Félix Pablo, amb el suport del Centre Balears Europa, ha estat aprovat per la Comissió delegada del Govern estatal per Assumptes Econòmics. El projecte consisteix en un nou establiment turístic promogut per l’empresa “Agricultura i Activitats Turístiques, S.A.” que integrarà les més modernes solucions en matèria d’eficiència energètica i de noves tecnologies.

Les Illes Balears han pogut accedir per primera vegada als incentius regionals, que són ajuts financers a fons perdut que concedeix l’Estat -amb fons parcialment provinents de la Unió Europea-, i que a la Comunitat Autònoma coordina la Direcció General de Fons Europeus. Tenen com a objectiu promoure la creació i el manteniment de llocs de treball i el desenvolupament i la consolidació de teixit industrial productiu, així com orientar l’activitat empresarial cap a zones prèviament determinades, a fi de reduir les diferències de situació econòmica. La UE cofinança una gran part dels ajuts concedits per a incentius regionals amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

La inclusió de les Illes Balears a les regions susceptibles d’obtenir aquest tipus d’ajuda posa en relleu l’aposta de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme per impulsar un turisme que generi oportunitats de treball, sigui respectuós amb l’ús dels recursos naturals i creï sinergies amb altres sectors que beneficiïn a l’economia en el seu conjunt.

El nou establiment turístic, pertanyent al grup hoteler Set hotels que explota un total de 8 establiments turístics exclusivament a l’illa de Menorca, serà un hotel de 4 estrelles superior que s’ubicarà a la urbanització de Sant Tomàs en el municipi d’Es Migjorn Gran (Menorca). El projecte de l’hotel, aprovat prèviament per l’Ajuntament d’Es Migjorn i pel Consell de Menorca, preveu 165 habitacions i 329 places turístiques.

El projecte destaca pel que fa a increment de la productivitat a partir d’una alta implementació de noves tecnologies, com la instal•lació d’un sistema de control de les instal•lacions tèrmiques i d’il·luminació centralitzat mitjançant el software Building Managment System (BMS) que integra en el mateix un sistema de comptabilització dels consums. El nou establiment disposarà d’avançades mesures d’eficiència energètica com uns tancaments amb vidres que tenen un factor solar superior al que exigeix el codi tècnic de l’edificació i que reduiran considerablement la demanda energètica. D’altra part, el projecte incorpora un elevat ús d’energies renovables sobre el consum energètic total de l’edifici, amb un ús de l’energia solar tèrmica i fotovoltaica superior al que demanda la normativa d’aplicació.

D’una inversió subvencionable de 15,9 milions d’Euros, s’ha aprovat una subvenció de 2,2 milions, la qual cosa suposarà la creació de 22 nous llocs de treball que contribuirà, a més a més, a la desestacionalització de l’activitat.

La Direcció General de Fons Europeus amb el suport del Centre Balears Europa va realitzar l’any passat accions de difusió i jornades informatives dirigides a emprenedors i a petites, mitjanes i grans empreses de les Illes Balears per mostrar-los com accedir als ajuts d’incentius regionals que concedeix l’Administració General de l’Estat.

Cal tenir en compte que la intensitat de la subvenció oscil·la depenent de la mida de l’empresa promotora de la inversió: 10% per a grans empreses, 20% per a empreses mitjanes i 30% per a petites empreses. Els projectes hauran de complir condicions determinades per la normativa europea que els regula i que són, entre d’altres: l’empresa ha de realitzar una inversió mínima de 900.000 euros; que no s’hagi iniciat la inversió abans del moment de la sol·licitud; un autofinançament mínim del 25%; i la viabilitat econòmica, tècnica i financera del projecte. A més, l’ajuda ha de tenir un efecte incentivador.

La Direcció General de Fons Europeus, com a ens coordinador, treballa de manera transversal en la gestió d’aquests ajuts, ateses les nombroses àrees relacionades (Turisme, Innovació, Agricultura, Medi Ambient, Indústria, Comerç i Empresa).

Balearia ¡Adelántate y reserva ya tus vacaciones!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *