Vuit col·lectius empresarials i professionals recorren als tribunals la derogació parcial de la NTT Sol·liciten al Tribunal Superior de Justícia de Balears la suspensió de l'acord del Consell Insular

Les Associacions empresarials de la construcció, d’instal·ladors elèctrics ASEIME, d’instal·ladors de fontaneria FONGAME, de fusteria, de pedreres, d’auxiliars de la construcció i d’explotacions agrícoles AGRAME, a més del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms han presentat recurs contenciós administratiu davant el Tribunal superior de Justícia de Balears contra l’acord de derogació parcial de la Norma Territorial Transitòria per part del Consell Insular de Menorca.

A més, tots aquests col·lectius han sol·licitat de la Sala del Contenciós Administratiu la suspensió de l’acord del Consell, com a mesura cautelar, per tal d’assegurar l’eficàcia de la resolució del Tribunal que posi fi el procés. Per tant, s’intenta salvaguardar que la futura sentència es podrà complir i el seu pronunciament tingui un efecte útil, defugint que es produeixin situacions irreversibles. En aquest sentit es destaca que la derogació parcial de la NTT pel seu rang reglamentari fa que s’adaptin els instruments de planejament municipal, que al seu torn donaran lloc a actes administratius (autorització o denegació de llicències, actes de disciplina urbanística, entre d’altres) que podrien ser nuls per efectes de la futura sentència.

En l’argumentari de la petició dels col·lectius recurrents al Tribunal Superior de Justícia de les Balears es destaquen greus omissions de procediment que afecten el nucli essencial de l’actuació administrativa del Consell.

Entre aquests defectes de procediment se cita la manca d’informes preceptius, amb el de l’Administració de Costes, la utilització d’un procediment d’aprovació no ajustat al que disposa la Llei de procediment de les administracions públiques de l’any 2015, així com també la no utilització de les normes apropiades per a la modificació d’un instrument d’ordenació territorial, com és el cas de la derogació parcial de la NTT.

Els col·lectius recurrents han confiat al gabinet jurídic de Felio José Bauzá Martorell la direcció del recurs, el qual a més de la sol·licitud de suspensió de l’acord del Consell, presentarà les al·legacions procedents per reclamar la nul·litat de l’acord del Consell Insular.

Tots els recurrents coincideixen en la importància que va suposar l’aprovació en el seu moment de la Norma Territorial Transitòria que va possibilitar la flexibilització d’unes normes bastant rígides del Pla territorial insular vigent. A més va suposar noves inversions en explotacions que es trobaven en situació d’abandonament. A més, d’un canvi de tendència cap a la diversificació agrària, amb tipus d’agricultura i ramaderia amb un alt component paisatgístic. Amb l’establiment de noves produccions, com l’olivar, vinya, plantes aromàtiques, mel, agricultura ecològica, etc., que sens dubte redundava en la garantia del manteniment del sector.

Cal recordar que entre els recurrents, l’Associació AGRAME ja va presentar fa uns mesos un recurs de reposició contra derogació parcial de la NTT. Sense que, fins ara, hagi obtingut resposta de la primera institució insular.

Balearia ¡Adelántate y reserva ya tus vacaciones!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *