El Consell aprova una col·laboració amb Ciutadella per a l’elaboració del catàleg de camins públics

El Consell Insular de Menorca aprova un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Ciutadella per a l’elaboració del catàleg de camins públics. Els camins públics de Menorca constitueixent juntament amb les carreterest una xarxa de comunicació extensa i arreladat amb la funció històrica bàsica d’enllaçar els diferents indrets de l’illat que ofereix al conjunt de la població una accessibilitat generalitzada a tot el territori insular. Els nous usos de lleuret com les activitats d’excursionisme o senderismet entre d’altrest han tornat a reivindicar aquesta

xarxa que cal preservar i fomentart no només com a infraestructures per satisfer necessitats de comunicació pròpies i específques del món ruralt sinó com a infraestructures al servei de tota la societat. El conveni té per objecte l’elaboració del catàleg de caminst que és un treball d’investigació de l’ajuntament per tal de defnir quins camins del seu terme municipal compleixen les condicions per a esser inclosos a l’Inventari de Béns Municipals. El Consell Insular de Menorca es compromet a fnançar els treballs d’elaboració del catàleg de camins públics del terme municipal de Ciutadella en la quantitat màxima de 18.000 € + IVA (21.780€ amb IVA inclòs). A més de donar suport cartogràfc i en la sistematització de la informació mitjançant l’IDE Menorca. Per la seva bandat l’Ajuntament de Ciutadella a contractar els serveis per a l’elaboració del catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella i a incloure el resultat d’aquest catàleg a l’Inventari de Béns Municipalst mitjançant el procediment que correspongui en cada cas. El Consell Insular de Menorca signarà convenis amb la resta dels municipis de l’illa d’aquí al primer trimestre del 2018 perquè puguin elaborar el seu catàleg de camins públics.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *