La promulgació de les franqueses i llibertats de Menorca (i III)

Velló de plata amb l'imatge de Jaume II
Velló de plata amb l’imatge de Jaume II

El document, inclòs en el Llibre Vermell, consta de 67 capítols, els quals estructuren la vida jurídica, social, econòmica i municipal de l’illa, raó per la qual és un dels documents més importants emanats per la monarquia en qualsevol temps.

(Segueix dels capítols anteriors)

g) Reglamentació sobre els dots i herències de les dones

La normativa dictada, per la qual l’adulteri no era motiu de càstig penal ni per l’home ni per la dona a les illes, suposava un gran pas dintre de la societat feudal de l’època. És evident que el major nombre d’infidelitats degueren ser protagonitzades pels marits, però aquella situació angoixosa per les dones podia ser pal·liada amb la petició del divorci per elles, el que suposava la recuperació del dot i l’escreix, quantitat que havia estat entregada pels pares de la núvia en temps de noces al seu marit. I en cas de produir-se agressió (generalment per part del marit) la causa quedava en mans de la justícia.

El dot i els esposalles de les dones estaven salvaguardats per la llei, i aquells no podien ser barrejats amb els béns del seu marit. Així doncs, els béns dotals de la dona no podien ser usurpats per ningú, i menys en els casos d’embargament de les propietats del seu espòs o de confiscació reial, mentre aquella no ho hagués manifestat expressament en un document.

Si vols llegir l’article complet el trobaràs a l’edició en paper del Setmanari El Iris. Si et vols fer subscriptor, ens pots trucar al número de tèlèfon 971 38 29 20 i t’informarem

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.