Les obres de millora d’accés a Alaior des de la carretera general s’obriran al trànsit a mitjans d’abril La causa del retard és l’execució dels desviaments de les línies elèctriques de la companyia Endesa afectades per les obres

Imatge d¡''arxiu del tram d'entrada a Alaior
Imatge d’arxiu del tram d’entrada a Alaior

Les obres de millora de la carretera Me-1 en el nus d’accés a Alaior s’obriran al trànsit a mitjans del proper mes d’abril. A causa del retard en l’execució dels desviaments de les línies elèctriques de la companyia Endesa afectades per les obres, el Consell Insular de Menorca prorrogarà el termini d’aquestes obres fns el 12 d’abril. Fins a aquesta data es podrà accedir a Alaior des de la variant de la carretera general per els accessos de la carretera de Son Bou i l’accés del camí de Torralba, quedant l’accés des del camí de Torralba limitat a vehicles de 3.500 tones a partr de la zona dels semàfors amb l’antiga carretera.

Dins de l’àmbit les obres de millora de la carretera Me-1 en el nus d’accés a Alaior hi ha dues línies elèctriques de mitja tensió de la companyia Endesa, que s’han de desviar per resoldre la interferència que suposen amb la nova confguració del nus d’accés a Alaior. Es tracta d’una línia elèctrica soterrada que discorre pel costat nord del nus i una altra d’aèria que discorre pel seu costat sud, que s’han de resoldre abans de l’obertura al trànsit d’aquest accés.

La previsió de la insttució insular i de la companyia Endesa és que els treballs de desviament d’aquests dues línies elèctriques de mitja tensió s’executin entre els dies 23, 24 i 26 d’aquest mes de març. Aquests treballs comportaran talls de circulació puntuals a la carretera general al seu pas per l’accés est al nucli d’Alaior. La previsió és que siguin tres talls puntuals d’uns 10 minuts dia 23 de març entre la 13 h i les 15 h, i tres talls puntuals d’uns 10 minuts cada un durant el mat de dia 24 de març.

El nus d’accés a Alaior s’està executant en una primera fase independent de la resta del tram que arriba fns a Maó, i comprèn un tram d’un quilòmetre de longitud entorn de l’actual accés a Alaior. Es tracta el primer punt on s’han reprès les obres de millora de la carretera Me-1 en el tram de Maó a Alaior, iniciades durant l’anterior mandat, després que en el mes de febrer de 2016 es rescindís el contracte d’obres davant la impossibilitat d’executar-les en els termes inicialment pactats a causa de les defciències i imprevisions, tant del projecte constructu que es va treure a licitació com del projecte refós que incloïa les millores i variants ofertes pel contractsta.

La revisió del nus s’ha basat en les directrius tècniques establertes arran de la voluntat de l’actual equip de govern de reconduir els projectes de millora de la carretera general tenint en compte criteris de sostenibilitat ambiental i econòmica així com de seguretat viària:

1.- Ampliar vorals fns a 2,5 m d’amplada.

2.- Prohibició de girs a l’esquerra no canalitzats, el que implica concentrar els girs a l’esquerra en una sèrie de punts habilitats per al canvi de sentit.

3.- Canvis de sentit en nusos adequats per a l’efecte (màx. 2,5-3 km):

3.1.- En tram interurbà: canvis de sentit en interseccions canalitzades a nivell. Excepcionalment, en cas de camí amb conitnuïtat a banda i banda de la carretera i justifcat per un trànsit transversal suficient o altra dificultat tècnica es podrà valorar una solució a diferent nivell mitjançant un calaix.

3.2.- En tram urbà – Variant: canvis de sentit en enllaços a diferent nivell. Camins transversals a diferent nivell, amb accés des de la carretera o no.

3.3.- En tram urbà – Travessera: canvis de sentit en interseccions regulades mitjançant rotondes a nivell.

Seguint aquests criteris, en trobar-se aquest nus en un tram urbà de variant i tenint en compte que el trànsit que s’incorpora a la carretera general en aquesta intersecció és important com a conseqüència de ser l’accés al polígon industrial d’Alaior, la solució adoptada per a la millora d’aquest nus és d’una rotonda a nivell inferior.

Així, el disseny del nus s’ha basat en dues premisses: mantenir la mateixa tpologia amb rotonda inferior, reduint les seves dimensions respecte del projecte constructiu de 2013; i resoldre les seves mancances, quant a serveis afectats (com les línies elèctriques) i sobrevingudes durant l’execució de les obres abans de rescindir el contracte el febrer del 2016.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *