El Consell Insular avança amb l’estratègia alimentària de la Reserva de Biosfera de Menorca

Des del Consell Insular es treballa en la contribució de la gestó polítca de l’administració pública en la contribució del canvi de model alimentari de Menorca. En aquest senttt el Consell Insular de Menorca va aprovar per unanimitat l’adhesió al pacte de polítca alimentària urbana de Milà als inicis de l’any passat.

Des de llavorst l’equip de govern treballa per millorar l’accessibilitat cap a una alimentació saludable per a tota la població it al mateix tempst dinamitzar i estructurar el sector agrari i pesquer. Des del Consell es té present que aquest sectort tot i tenir un paper reconegut en la confguració territorial i el manteniment de la biodiversitatt ha de mantenir la seva principal funció que és la producció d’aliments.

Durant els últms anys es treballa des del Consell Insular en la creació d’una visió conjunta i transversal que ajudi a trobar sinergiest detectar buits i donar coherència i efciències a les diferents accions. En aquest senttt el Consell Insular va ser ja benefciarit durant l’any 2017t d’una ajuda de la Fundació Daniel i Nina Carasso dins la convocatòria “iniciatves alimentàries locals”t ajuda mitjançant la qual es va elaborar un diagnòstc i una estratègia de les polítques públiques d’alimentació.

Aquest treball de diagnosi i estratègia ha permès donar visibilitat de manera conjunta al treball de cada administraciót a vegades diluïda dins altres accions o amb efectes col·laterals cap a l’alimentació. Per a la seva elaboració s’ha realitzat un ampli procés de partcipació que ha permès consensuar l’estratègia alimentària i ser inclosa dins la planifcació de cada departament. També s’ha confgurat el Consell Social de la Reserva de Biosfera com espai de partcipació en polítques alimentàries pel reconeixement que tenen les polítques alimentàries a la sostenibilitat.

Als inicis d’aquest anyt el Consell Insular ha rebut una nova ajuda de la Fundació Nina Carassot la qual permetrà portar a terme algunes accions específques de l’estratègia dissenyada en aquesta primera fase. El projecte consistrà en l’estudi del potencial de producció i fuxos alimentaris dels productes fets a Menorcat i un estudi de la demanda de compra pública amb l’objectu de resoldre els principals condicionats que hi ha actualment per augmentar la compra pública d’aliment local.

Dins el projecte es planteja també la realització d’una guia alimentària per ajudar a famílies en el consum saludable i de proximitatt així com també la reducció del malbaratament alimentari.

Aquesta segona fase del projecte tndrà una durada de dos anys i una aportació econòmica de 50.000€. Es comptarà amb la partcipació de l’associació Leader Menorca i la col·laboració del Govern Balear i Justcia Alimentària.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *