La festa evoluciona amb normalitat

Per causes circumstancials, enguany, el fabioler Sebastià Salort ha comunicat als responsables municipals que per mor d’una intervenció quirúrgica no podrà participar a les festes. El seu relleu natural als capvespres serà Juan Luis Gelabert, que actua com a fabioler del matí de Sant Joan i amb anys d’experiència en guiar la colcada.

Fins aquí tot dins la normalitat, però ara és quan s’obre una nova via amb el fet què hi ha que escollir, des de l’Ajuntament de Ciutadella –cal recordar que el nomenament dels fabiolers és potestat municipal i no de la junta de caixers- a la persona, que almanco enguany ha de fer de fabioler el dia de Sant Joan matí.

El reglament aprovat per Plenari el maig de 1989, deixa una porta oberta a la participació de la dona a les festes, i per tant des de l’Ajuntament no es pot fer cap discriminació en aquest punt i s’ha obert un termini per a presentar-si els candidats (funcionaris i treballadors laborals municipals) que puguin estar capacitats per a desenvolupar el càrrec de fabioler, acomplint una sèrie de requisits per a poder exercir aquest càrrec de 8 hores amb tota normalitat i que en cap cas afecti al bon desenvolupament de la colcada.

En ple segle XXI, la festa de Sant Joan ha de saber adaptar-se als canvis evolutius, com ho ha fet al llarg dels més de set segles en que es ve celebrant.

De la mateixa manera que s’hi van anar afegint nous personatges a la festa com el panoner (avui caixer fadrí) o s’homo des be; de com el darrer toc de fabiol va passar de fer-se a cal caixer senyor i ara es fa en el comiat del caixer capellà; de com es van eliminar alguns dels jocs d’es Pla com l’estaferm o el joc de canyes, o quan es va decidir per motius de seguretat el joc de carotes en tost de córrer de front es passés a córrer en paral·lel que és com es fa ara. O de quan s’hi van introduir la música, els focs artificials o es van tornar a recuperar els festers amb la celebració del que avui per avui ja en forma part de la festa.

És normal que la festa vagi evolucionant, amb la incorporació de nous elements, nous recorreguts, mesures de seguretat i les persones que formen part indirecta.

Sant Joan és una festa que ha d’evolucionar, de fet evoluciona, amb normalitat i per tant l’elecció de la figura de la persona que ha de desenvolupar el càrrec de fabioler el matí de Sant Joan, s’ha de veure de manera positiva, com un element més d’aquesta festa que, necessita també repensar-se i adaptar-se als nous temps, sense que açò vulgui dir que s’ha de perdre la seva essència més pura, la seva tradició i els seus protocols. Però de la mateixa manera que s’han anat introduint canvis i no ha passat res, hem de saber acceptar una realitat, perquè Sant Joan és avui la festa del poble i no la festa d’un sol estament, que hi ha de ser, però adaptant-se a la evolució i a la total normalitat de la festa.

Bé de Menorca, ara i sempre producte local

Pomada Xoriguer

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *