Aquest estiu només es podrà arribar a Favàritx en bus El camí del far no està delimitat i s'hi havien generat zones d'aparcament no controlades

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear i el Consell Insular de Menorca regularan el trànsit a la zona del far de Favàritx, establint un sistema de transport públic col·lectiu des de l’estació d’autobusos de Maó que es complementarà amb la restricció d’accés en el tram final del camí de Favàritx i un sistema de vigilància dels accessos. Es tracta d’una mesura excepcional i per aquest any 2018, mentre es regularitza l’estacionament a la zona.

L’any 2003 es va aprovar el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural de s’Albufera des Grau, el qual recull la normativa bàsica en tant a la zonificació dels valors naturals del Parc, així com les línies genèriques quant a la regulació de l’ús públic dins del seu àmbit territorial. El PORN, a més, establia que en un termini màxim de dos anys s’havia d’aprovar el Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG). Correspon al PRUG, que s’hauria d’haver aprovat l’any 2005, delimitar les zones destinades als equipaments d’aparcament com també fixar-ne les característiques (capacitat de càrrega, tipus de coberta, restauració, etc.). En aquest moment el Parc Natural de s’Albufera des Grau encara no compta amb el PRUG aprovat definitivament, el qual va sortir a exposició pública dia 6 de febrer de 2018. Aquest PRUG defineix una zona d’aparcament a les antigues bateries militars, i a més delimita una sèrie de zones que podran destinar-se a l’acollida d’aparcaments de forma transitòria mentre no es completin els tràmits per a l’establiment de l’aparcament definitiu. Les actuals zones d’aparcament no estan contemplades en el PRUG, per tant queden destinades a desaparèixer.

Si t’interessa saber més d’aquesta notícia la trobaràs a l’edició en paper del Setmanari El Iris. Si et vols fer subscriptor, ens pots trucar al número de tèlèfon 971 38 29 20 i t’informarem

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *