APTUME (Associació pel lloguer turístic de Menorca) s’adhereix a la plataforma #SiAlTurismeIntegrador El Consell de Menorca no ha tingut en compte les al·legacions a la zonificació turística de Menorca

Els membres de la junta es van reunir ahir capvespre amb la Presidenta del Consell Insular de Menorca. El missatge transmès pel CIMe és que l’aprovació definitiva de la zonificació es farà durant el mes de juliol de manera pràcticament idèntica a la inicial i per tant sense tenir en consideració les al·legacions ni sol·licituds d’Aptume, ni de la resta d’al·legacions presentades.

Un cop es faci l’aprovació definitiva, Aptume presentarà al·legacions al Defensor del Poble i instarà a la Comissió Nacional dels Mercats i Competència (CNMC) a revisar aquesta zonificació per tal que n’avaluï la idoneïtat de la mateixa ja que aquesta institució té la potestat de presentar recurs contenciós administratiu si en veu necessitat. En cas que la CNMC ho desestimi, Aptume estudiarà plantejar el recurs contenciós administratiu en el plaç de 2 mesos des de que se’n faci l’aprovació definitiva.

 Es confirma que es podran presentar noves sol·licituds de llicències per habitatges que quedin ubicats en zones aptes a partir de que se’n faci l’aprovació definitiva. Així mateix, pels allotjaments situats en zones no aptes sense llicència, la inspecció del CIMe actuarà d’ofici en detectar anuncis d’habitatges de lloguer turístic publicats a canals comercialitzadors (ex. plataformes tipus Airbnb, Homeaway, Tripadvisor…). Es recorda que es podran imposar als propietaris sancions de fins a 40.000 euros, si s’incompleix aquesta norma.

Per altre banda, Aptume s’adhereix a la plataforma #SiAlTurismeIntegrador. És una campanya llançada per Habtur Balears que cerca conscienciar la població sobre el lloguer turístic, maximitzar els impactes positius sense deixar de treballar per minimitzar els negatius. A través de la pàgina web www.balearsxtots.com s’explica com el lloguer turístic permet redistribuir els ingressos del turisme d’una manera més equitativa entre la població, a més de fer arribar el turisme a indrets on abans no arribava. Tota la oferta bàsica se’n veu beneficiada i amb les diferents regulacions prohibitives a les que s’ha vist sotmes el sector, faran que tota la oferta complementaria se’n ressenti. No només comerços i restaurants, sinó també les empreses de lleure, el sector de la construcció, etc. Veient que des del Consell Insular de Menorca no es tenen en consideració aquests aspectes, Aptume es suma a aquesta campanya i hi col·labora a partir d’ara.

 Segons ha indicat el president d’Aptume, Joan Piris, “APTUME no pretén ser només una associació per fer front a aquesta injusta zonificació, sinó que té la voluntat de crear una entitat forta i defensar d’ara en endavant el lloguer turístic per tothom, també per aquells propietaris que ja tenen llicència, exigint que la normativa que reguli l’activitat sigui clara, coherent i ordenada. Només d’aquesta manera s’aconseguirà que el lloguer turístic esdevingui un referent de qualitat, excel·lència i convivència i que aquesta imatge es projecti com a model de sostenibilitat i motor econòmic per a l’illa de Menorca, basat en un millor repartiment dels beneficis que genera el turisme”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.