45 agents de la Policia Local estaran enguany ben dins de la festa per a millorar la seguretat La seguretat és un dels principals objectius de l’Ajuntament de Ciutadella durant les Festes de Sant Joan

La seguretat és un dels principals objectius de l’Ajuntament de Ciutadella durant les Festes de Sant Joan. El Pla Director, modificat aquest any, estableix quines són les mesures que s’han d’aplicar per aconseguir un dispositiu eficaç, preventiu i reactiu. Enguany, una de les novetats que s’introdueixen és atracar els efectius d’intervenció al cor dels actes més importants de la festa. Aquesta novetat s’aplicarà a diversos moments de la celebració, en especial al Caragol des Born i als Jocs des Pla.

Caragol des Born

Al Caragol des Born es desplegaran 8 Equips Operatius Bàsics (EOB) a la mateixa Plaça des Born, a l’interior del recinte delimitat pels 6 filtres d’accés i 2 bloquejos. Cada EOB està composat per cinc agents de Policia Local, encarregats de garantir la seguretat a l’interior de l’acte, i de recolzar els anomenats Equips d’Intervenció Ràpida (EIR), formats cadascun d’ells per quatre agents de Creu Roja i tres membres de Protecció Civil.

En total, 45 policies locals seran presents al Caragol des Born. Aquest dispositiu es complementa amb els efectius de Creu Roja, Protecció i Civil i el personal de seguretat privada encarregat de fer els filtres d’accés i el control de l’aforament. Els filtres estaran formats per entre 5 i 9 persones.

Jocs des Pla (capvespre)

Durant els Jocs des Pla del dia 24 capvespre, es deplegaran també 8 Equips Operatius Bàsics (EOB), formats per 5 agents de la Policia Local. Tres d’aquests equips s’encarregaran de donar suport als filtres i controls d’accés, i els altres cinc recolzaran les feines dels Equips d’Intervenció Ràpida (EIR), conformats per quatre persones de Creu Roja i tres de Protecció Civil. D’aquesta manera, la Policia Local estarà enguany molt més a prop del passadís, i podrà intervenir amb major rapidesa per controlar possibles disturbis i per recolzar la feina dels voluntaris.

Per accedir als Jocs des Pla es realitzaran quatre filtres d’accés: dos a cada banda del pont de ferro, un a la Costa de Sant Joan amb el Pont de Dalt Es Penyals, i un altre a l’escala que accedeix al Pla des de Sa Muradeta. A més, es realitzarà un bloqueig (a l’accés as Pla des del carrer Santa Bàrbara).

Càmeres mòbils de vigilancia

Per altra banda, la Delegació del Govern a les Illes Balears ha autoritzat a la Policia Local de Ciutadella per utilizar càmeres mòbils de vigilancia durant els dies 23 i 24 de juny. L’objectiu d’aquest dispositiu és poder enregistrar imatges i so només en aquells casos en què es detecti un perill concret, i es cregui que les imatges poden ajudar després a solucionar o jutjar els fets.

Les càmeres s’empraran complint la normativa existent, i les imatges enregistrades seran esborrades en un termini màxim d’un mes, si no és que aquestes són útils per investigacions policials o procediments judicials que estiguin en marxa.

Bé de Menorca, ara i sempre producte local

Pomada Xoriguer

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *