El Consell Insular de Menorca aprova la zonificació del lloguer  turístic Es tracta d'una delimitació provisional que obre camí al lloguer turístic en plurifamiliars en zones turístiques mentre se segueix treballant amb la revisió del PTI per donar una resposta equilibrada als nuclis tradicionals i al sòl rústic.

Ahir, durant la sessió plenària, es va aprovar definitivament, amb els vots favorables de l’equip de govern, la delimitació provisional de zones aptes per a la comercialització d’estades turístiques en habitatge d’ús residencial. Aquesta aprovació esdevé la fita final, després de superar tots els tràmits administratius que van culminar amb l’informe favorable de la Comissió Balear de Medi Ambient aprovat el passat dijous 12 de juliol.

La Presidenta del Consell Insular de Menorca i consellera d’Ordenació Territorial i Turística, Susana Mora, ha remarcat que «es tracta d’una passa endavant que ens ajuda a avançar respecte a l’aprovació de la revisió del PTI, que és l’eina territorial adient per acabar de donar una resposta basada en l’equilibri entre el creixement sostenible, l’impacte ambiental i territorial”.

Des del Consell Insular de Menorca es vol reiterar que els principis que han imperat en la decisió presa de cara a la zonificació del lloguer turístic es basen en dos eixos. Per un costat, la prevalença del model territorial actual. Així, s’ha agafat com a base la distribució dels usos del sòl que marca l’actual PTI. I per l’altre costat, s’ha basat en el principi de la prudència, ja que es tracta d’una eina transitòria fins que la revisió del PTI estableixi els recursos normatius en aquesta matèria.

En aquest sentit, Mora ha afirmat que «no podem prendre una decisió d’esquena a la realitat dels nuclis tradicionals on hem de seguir garantint els equipaments necessaris per garantir el benestar social: centres de salut, escoles, biblioteques… i on actualment ja s’estan fent, per primera vegada en anys, polítiques d’accés a l’habitatge i que d’aquesta manera es veurien distorsionades».

A partir de la publicació d’aquest acord de Ple en el BOIB, les persones que disposin de la seva propietat en les zones declarades aptes podran presentar una Declaració Responsable i podran comercialitzar legalment el seu pis des del mateix moment en què es presenti la Declaració. D’aquesta manera, el Consell Insular de Menorca és la primera institució de les Balears que aconsegueix aquesta fita i els menorquins els primers ciutadans que podran comercialitzar habitatges plurifamiliars per a lloguer turístic de manera legal.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *