Guia tècnica i pràctica per a l’eliminació de barreres arquitectòniques

El Consell Insular de Menorca i els vuit ajuntaments de l’illa han aprovat una Guia tècnica i pràctica per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i comunicatives que pretén homogeneïtzar el tractament d’aquests temes a tots els municipis de Menorca.
Des del departament d’accessibilitat de la Fundació de Discapacitats s’ha elaborat un recull d’exemples pràctics de com plantejar l’accessibilitat en l’entorn urbà des de diferents vessants, ja sigui en quant a la ubicació i sistema constructiu, com en el tipus de material a posar en cada cas. En aquest sentit, des del departament de Cooperació local s’ha treballat amb els ajuntaments, a través de la Comissió de Presidents de Corporacions Locals de Menorca, perquè, d’entrada, hi hagi aquest compromís, a partir d’uns criteris o directrius que proposats per la Comissió assessora en matèria d’accessibilitat, d’anar duent a terme actuacions per millorar l’accessibilitat als municipis, que és aquesta Guia. Com ha explicat, Josep Capella, coordinador d’Accessibilitat de la Fundació de Discapacitats de Menorca, la guia pretén explicar les passes que s’han de donar per tal que els municipis puguin desenvolupar els seus propis Plans d’Accessibilitat o redactar l’Ordenança Municipal per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i comunicatives. Entre els principals objectius es troben:

• Facilitar la redacció del Pla, enfocat als municipis de Menorca, amb el que es pretén aportar una metodologia clara i poder trobar consells pràctics que facilitin la seva redacció.

• Ser un instrument de consulta útil per als Ajuntaments, per això, no tan sols proposa una metodologia general, sinó també alguns exemples de mala praxis a diferents elements.

• Ser útil per als tècnics que desenvolupen tasques d’Accessibilitat, i amb la seva lectura condueixi a la redacció del Pla o Ordenança, sense excessius problemes i que es puguin trobar fàcilment les ajudes que siguin necessàries.

Horeca Menorca, feria Hostelería y restauración 2023

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca