Signatura del conveni del projecte a finançar amb la recaptació de la regularització de places turístiques de Ciutadella Aquest fons suposarà un total de 23 actuacions a Menorca amb una inversió de 2.243.500€, dels quals 1.263.000€ aniran destinats a Ciutadella.

La Presidenta del Consell Insular i consellera d’Ordenació Territorial i Turística, Susana Mora, i la Batlessa de Ciutadella, Joana Gomila, acompanyades per la regidora de Turisme, Noemí Camps, han signat avui el conveni dels projectes destinats a Ciutadella  a finançar amb el fons de la regularització de places turístiques. Aquest fons suposarà un total de 23 actuacions a Menorca amb una inversió de 2.243.500€, dels quals 1.263.000€ aniran destinats a Ciutadella.

Des del Consell s’ha volgut reconèixer l’esforç econòmic que els establiments d’allotjament han fet en el moment de regularitzar les places turístiques. Per això, es va proposar revertir la inversió que han fet en els municipis d’on eren aquests establiments i, concretament, les zones turístiques on s’han regularitzat aquestes places turístiques.

La Presidenta del Consell, Susana Mora, ha volgut remarcar la importància de fomentar infraestructures de qualitat al servei dels nostres residents i turistes ja que repercuteixen en la millora de l’oferta i producte turístic, millorant així l’experiència d’aquells que ens visiten.

En el cas de Ciutadella, el fons que es destinarà a aquest projecte prové de la regularització de 361 places turístiques. Els projectes assignats a aquest fons són nou.

Descripció projectes

1. Creació de la ruta «Ciutadella mira a la mar»

Total 15.500€

Es tracta de la creació d’una ruta pel litoral de ponent, posant en valor la línia de costa que enllaça la ciutat amb les seves urbanitzacions. Es tracta d’un pas molt transitat per gent local i visitants, tant per arribar a un punt concret de la costa com per recórrer algun tram costaner d’aquesta vorera que resulta molt paisatgística.

En aquesta part de litoral s’hi troba una varietat d’espais d’interès i ús turístic que es pretenen unir per formar una ruta paisatgística, destacant-hi el seu valor natural i també cultural.

La ruta es podrà fer fàcilment a peu o en bicicleta, ja que inclou el pas pel GR 223 i trams compartits amb el carril bici, també hi ha algunes zones adaptades per a discapacitats.

El plànol central de l’itinerari, on s’indicaran els punts a on es troben la resta de panells informatius i tots els serveis que es trobaran durant la ruta, se situarà a l’Oficina d’Informació Turística ubicada a l’Ajuntament.

La ruta constarà d’onze punts amb panells informatius, que seran els següents:

1. Pont d’en Gil

2. Cales Piques

3. Cala en Forcat

4. Cala en Blanes

5. Camí de Sa Farola

6. Port de Ciutadella

7. Castell de Sant Nicolau

8. Cala Degollador

9. Torre de Es Castellà

10. Cala Blanca

11. Cap d’Artrutx

2. Restauració del «Castell de Sant Nicolau»

Total 75.000€

Passats 25 anys des de l’última restauració de la torre i el seu entorn immediat i després de 8 anys de romandre tancada i sense ús, s’estima necessari procedir a una sèrie de treballs de conservació i manteniment amb un doble objectiu: aturar un procés de deteriorament visible a simple vista i permetre obrir el monument per a visites turístiques i altres usos complementaris.

3. Vorera i enllumenat a «Son Oleo, Avda de la Mar c/Mestre Vives»

Total 30.000€

El projecte pretén dignificar l’entrada a la urbanització de Son Oleo. Finalitzant les voreres a la avda del Mar i a un tram del carrer Mestre Vives. En aquests tram de vorera s’instal·larà nou enllumenat públic igual a l’existent ja instal·lat a la 1ª Fase de Millora de la Urbanització Son Oleo.

4. Projecte de pavimentació, voreres, enllumenat i ordenació zona verda a la urbanització de Son Xoriguer.

Total 275.000€

Millora del paviment de les voreres del carrer de Sa Península, del carrer de sa platja i del carrer Rosa des Vents de la urbanització Son Xoriguer amb eliminació de les barreres arquitectòniques. Al carrer de sa Península s’eliminarà l’arbrat per tal de facilitar el trànsit a peu.

També en els carrers de Sa Península, de Sa Platja i Sa Rosa des Vents es procedirà a la substitució de l’enllumenat públic per lluminàries leds més eficients.

Es preveu la pavimentació amb aglomerat asfàltic dels carrers Sa Península, de Sa Platja i Sa Rosa des Vents.

A la zona verda situada entre els carrers de Sa Península i Gran Via Son Xoriguer s’instal·laran nous jocs infantils, s’efectuarà una millora de l’enllumenat públic i es millorarà la connexió entre la zona verda i la Platja.

5. Reforma d’un tram del Passeig Marítim de la urbanització de Cala en Bosc:

Total 70.000€

Un tram de vial del Passeig Marítim de Cala en Bosc, situat devora l’entrada del llac es troba en molt mal estat, essent necessari executar noves voreres, nou paviment i nou enllumenat públic. Les noves voreres tindran una amplària de 1,50m. El tram de vial a executar tindrà una llargària d´aproximadament 100m. El carril de circulació es pavimentarà amb aglomerat asfàltic.

6. Adequació de la baixada a la platja de la urbanització de Cala en Blanes:

Total 84.000€

El projecte pretén millorar l’accés a la platja de Cala en Blanes, entre l’avda Simón de Olivar i la Platja. Actualment aquest accés és pràcticament peatonal i encara te pavimentació asfàltica. Es preveu la col·locació de formigó estampat i la instal·lació de balises d’enllumenat públic. També preveu el projecte recuperar part de la zona verda situada devora la platja per l’ús públic.

7. Pavimentació, voreres, i enllumenat a la urbanització de Torre del ram pol. III, Avda. dels Delfins: 

Total 150.500€ 

A la avda Los Delfins entre l´Hotel Farragut i Los Lentiscos es preveuen noves voreres, pavimentació asfàltica, instal·lació i substitució nou enllumenat públic col·locant lluminàries leds més eficients i substitució d’un tram de clavegueram existent que no funciona correctament.

A la avda Los Delfines entre Plaça Espanya i carrer des Canal es preveu una nova pavimentació asfàltica.

8. Millora d’enllumenat a la urbanització Cala Blanca, millora d’accés a la platja de Cala Blanca i instal·lació d’un sistema de recirculació d’aigua a la platja de Cala Blanca 

Total: 266.000€

Substitució de columnes i lluminàries a la urbanització cala Blanca pol. A, B i C. En el polígon C es substituiran totes les lluminàries i en el polígon A I B es substituiran les lluminàries existents a l’Avda de Cala Blanca i a l’Avda de sa Platja. S’instal·laran lluminàries leds més eficients.

Els punts de llum que se substitueixen són els següents:

Pol A              50 uts

Pol B              70 uts

Pol C              75 uts

Total              195 uts

El projecte també preveu la millora d’accés a la platja de cala Blanca eliminat completament les barreres arquitectòniques existents.

Per una altra banda, a la platja de Cala Blanca es produeixen durant l’estiu alguns episodis d’afloraments de fitoplàncton que donen una coloració verdosa a l’aigua de la platja. Aquests afloraments són deguts a la presència de nitrats a l’aigua, provinents de la descàrrega de l’aqüífer subterrani i a les condicions ambientals favorables com són elevades temperatures i poca renovació de l’aigua. Per aquest motiu, també es preveu instal·lar un sistema de recirculació d’aigua a la platja, mitjançant un sistema de bombeig que reculli aigua de la zona exterior de la cala (més freda) i la dugui fins la zona més interior (més calenta) per reduir la temperatura i millorar la mescla d’aigua amb l’objectiu de mitigar o minimitzar els afloraments de fitoplàncton.

9. Millora de la zona verda de Santandria

Total 24.500€ 

Aquesta zona verda, situada just darrere la platgeta de Santandria, a la zona que antigament s’anomenava Son Paborde, va ser cedida a l’ajuntament quan es va urbanitzar la zona de Santandria.

El projecte finançat pels imports recaptats amb la regularització de places preveu el tancament amb paret seca de tot el perímetre de la zona verda que toca amb propietat privada, la millora de la seguretat a les escales d’accés instal·lant baranes d’ullastre i la instal·lació de nou mobiliari.

Horeca Menorca, feria Hostelería y restauración 2023

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca