Concessió d’ajuts per la investigació i conservació del Patrimoni Històric del Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca Es distribueixen 40.000 euros, repartits en quatre ajuts de 10.000 € cadascun

El Consell Insular de Menorca ha concedit vint-i-vuit ajuts econòmics per a la investigació, conservació i difusió del patrimoni històric, corresponents a cinc línies diferents, dins d’una mateixa convocatòria: intervencions arqueològiques i paleontològiques, investigació històrica, restauració, publicacions científiques i activitats de divulgació.

La línia d’ajuts per a la restauració de béns del Patrimoni Històric té com a objectiu contribuir a la conservació del patrimoni històric de l’illa, aturant els processos de deteriorament que el posen en perill, fomentar la restauració de béns i promoure accions de conservació. Es distribueixen 40.000 euros, repartits en quatre ajuts de 10.000 € cada un. Els projectes subvencionats són:

– Restauració del sostre de la sala Aritmètica de Ca n’Oliver, projecte presentat per l’Ajuntament de Maó.

– Millora de la rampa d’accés i rehabilitació de la Pedrera dels Pins, projecte presentat per la Fundació Líthica-Pedreres de S’Hostal.

– Reparació de les pilastres A1, A4, A5 i A6 de l’Hospital de l’Illa del Rei, projecte presentat per la Fundació Hospital Illa del Rei.

– Restauració del llaüt Maria Gloria, projecte presentat per Amics de la Mar.

Pel que fa als ajuts per a la realització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques, s’han concedit un total de 113.213 €. Tots els ajuts corresponen a intervencions arqueològiques, ja que no s’ha presentat cap projecte d’intervenció paleontològica. Els beneficiaris són:

– Associació Sanisera, per la prospecció subaquàtica de la costa nord de Menorca: 8.325 €

– Universitat d’Alacant, per la intervenció arqueològica a Son Catlar: 8.215 €

– Associació Arqueologia i Patrimoni, per la intervenció arqueològica al jaciment de Cornia Nou: 11.150 €

– Associació Arqueologia i Patrimoni, per la intervenció arqueològica al jaciment de Sant Agustí: 7.058 €

– Amics del Museu de Manacor, per la intervenció arqueològica a Es coll de Cala Morell: 9.685 €

– Associació Sanisera, per la intervenció arqueològica al jaciment romà de Sanisera: 8.904 €

– Societat per a la investigació i la recuperació del patrimoni cultural, per la intervenció en el jaciment de Torre d’en Galmés: 8.003 €

– Andreu Torres Bagur; Aloe Masdeu Segala i Ismael Moll Pelegrí per la intervenció en el jaciment arqueològic de S’Engolidor (Es Migjorn): 4.200 €

– Fundació Bosch i Gimpera, per la intervenció arqueològica en quatre basíliques paleocristianes, en el marc del projecte Minorica, illa de basíliques: patrimoni paleocristià de Menorca: 9.793 €

– Associació d’Amics de Torralba, per la intervenció arqueològica a la zona exterior del recinte de taula de Torralba d’en Salort: 6.352 €

– Associació Sa Cudia Cremada Fieldschool, per la intervenció arqueològica de l’edifici absidal del jaciment arqueològic de Sa Pleta de sa Cudia Cremada: 9.912 €

– AEP-Arqueo, per la intervenció a la cova de Biniedrís (Alaior): 8.602 €

– Amics del Museu de Menorca, per la intervenció arqueològica en el cercle 6 i en la zona central del jaciment de Torre d’en Galmés: 13.014 €

La línia d’ajuts a la realització d’investigacions de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, historicoindustrial, antropològic i etnològic que contribueixin al millor coneixement del passat de l’illa ha distribuït un total de 23.987 €, repartits en cinc ajuts. Els beneficiaris són:

– Amics de la Mar de Menorca, per la catalogació, creació i divulgació de l’Arxiu Antoni Picó Vivó: 4.380 €

– Maria Gutiérrez Moll i Miquel López Gual, pel projecte «Testimonis d’una lluita incansable per la democràcia. Inventari i catalogació de l’arxiu»: 5.000 €

– Marta Portillo Ramírez, pel projecte «La microarqueologia dels fems a través de l’arqueologia experimental»: 4.936 €

– Bartomeu Vallori Márquez, pel projecte «Planimetria 2D i 3D i bioarqueologia: projecte d’investigació arqueològica al campament romà de Sanitja: 4.710 €

– Universitat de les Illes Balears, pel projecte «Els convents de clausura de Menorca: present i futur»: 4.961 €

La línia d’ajuts per a la realització de publicacions científiques ha repartit un total de 10.800 €. Els beneficiaris són:

– Associació Amics de Torralba, per l’article «The systematic survey and excavation of Late Republican site in Menorca (Balearic Islands). A contribution to the study of the Romanization in the western Menditerranean : 1.500 €

– Amalia Pérez Juez, per l’article «Estudio arqueológico de la reocupación medieval de yacimiento talayóticos: el caso de Torre d’en Galmés: 1.500 €

– Jaume Sastre Moll, per la monografia «El desenvolupament institucional de l’illa de Menorca a l’època medieval (1.300-1450)»: 300 €

– Anna de Palmas per la monografia sobre les excavacions arqueològiques a Cap de Forma: 6.000 €

– Associació Sanisera, per l’article «El centre de culte cristià de Sanisera (Sanitja, Menorca). Segles V-IX»: 1.500 €

Finalment, dins de la línia d’ajuts per la organització d’activitats de difusió, s’han atorgat 2.000 € al Centre d’Estudis Locals d’Alaior per les Jornades d’Història i Patrimoni Cultural a Menorca.

Per tant, s’han repartit un total de 190.000 €, incrementant la quantitat destinada a intervencions arqueològiques; consolidant les línies d’investigació i restauració i creant dues línies noves: la de publicacions i la d’activitats de difusió. En total, els ajuts al patrimoni històric s’han incrementat en 55.000 € respecte al 2017.

L’increment global dels ajuts destinats al patrimoni històric és important per millorar el coneixement del nostre passat i garantir la preservació dels nostres béns patrimonials. Aquests ajuts, però, esdevenen especialment necessaris de cara a la candidatura de la Menorca Talaiòtica. En aquest sentit, el procés de reelaboració en què es troba l’expedient de la candidatura menorquina fa especialment important la promoció de la investigació sobre les restes arqueològiques. És imprescindible continuar omplint de contingut a la candidatura menorquina i incrementar encara més el valor excepcional del nostre patrimoni. Així mateix és molt important donar a conèixer les noves dades dins l’àmbit acadèmic, fora de Menorca, i divulgar-les entre els menorquins. És amb aquest objectiu que s’han creat les dues noves línies d’ajuts, dins de la convocatòria d’enguany.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.