El 60% de les empreses turístiques facturen menys que juliol de 2017 Cal retrocedir fins a l'any 2012 per trobar una situació amb uns percentatges similars.

El primer mes de temporada alta no podria haver tingutuns resultats pitjors segons l’enquesta de la patrona PIME-Menorca que segons les seves dades un 60,47% de les empreses turístiques enquestades ha disminuït la seva facturació respecte al mateix mes de juliol de l’any passat. A més, és el mes, del que portem de temporada 2018, on el percentatge de les empreses que han augmentat la seva facturació és més baix: 11,63% al juliol, 16,54% al juny i 14,12% al maig.

Gairebé 23 punts, del 34,56% a l’11,63%, ha baixat el percentatge d’empreses amb increment en la seva xifra de negoci respecte a les dades que llança aquesta mateixa enquesta elaborada l’any passat. Segons la patronal menorquina “Cal remuntar-se fins a l’any 2012 per trobar uns percentatges similars d’un 60% d’empreses que veuen reduïda la seva facturació en termes interanuals.

Segons la petita i mitjana empresa de Menorca, l’estiu de2018 no mostra indicis de millora. La temporada no va bé. Les petites i mitjanes empreses turístiques, que amb antelació havien apostat per augmentar la qualitat dels seus serveis a través d’una major contractació i ocupació, veuen com la temporada segueix una evolució que per res era l’esperada.

Per a molts turistes, Menorca no ha estat la primera opció en l’elecció del un lloc on passar les vacances, i menys després de la recuperació dels nostres mercats competidors més potents, d’una part; i, de l’altra, la incertesa a l’hora de triar una destinació dependent de la connectivitat aèria, quan diverses de les companyies operadores són permanentment notícia pels seus problemes de gestió i conflictivitat.

Lloguer turístic i habitatges vacacionals

Si a tot això, li sumem els visitants que han deixat de venir perquè no podien allotjar-se a habitatges vacacionals, a causa de la disminució d’aquesta oferta d’allotjament provocada per les limitacions del Consell Insular de Menorca i Govern dels Illes Balears; aquí tenim el resultat”, asseguren des de la principal patronal menorquina, que es lamenten que “amb l’aprovació definitiva, in extremis en ple mes de juliol i inoperativa per a l’actual temporada, de la delimitació de les zones aptes per a la comercialització d’estades turístiques a habitatges d’ús residencial, el Consell Insular de Menorca no ha escoltat les necessitats de les petites i mitjanes empreses de Menorca i no ha afavorit en absolut que petits propietaris participin de l’activitat turística de Menorca. Els empresaris confien que no es produeixi la mateixa situació en la resolució definitiva que ha de contemplar la revisió del Pla Terriorial Insular de Menorca.

PIME-Menorca considera que lloguer turístic és beneficiós per a l’illa des de fa anys. Afavoreix la redistribució de la renda turística entre tots els menorquins (empresaris i particulars / propietaris) i fomenta indirectament a altres sectors productius i industrials locals.

Els negatius resultats de les empreses aquesta temporada en relació a la important reducció de visitants estrangers i l’increment de passatgers nacionals per via aèria, entre els quals estan inclosos els desplaçaments de residents i estrangers amb escala a aeroports nacionals que no es segreguen, suposen un escenari poc favorable. La reducció dels dies d’estada i la reducció en la despesa total en destí al qual afegeixen l’increment del 100% de l’ecotaxa són algunes de les causes que han provocat els mals resultats, apunten els empresaris.

Resultats per sectors:

Agroturismes: Ni el comportament en plena temporada alta és reconeixible per a les empreses d’aquest sector que durant els últims anys es caracteritzava per un creixement per sobre de la mitjana. La meitat dels negocis han vist reduïda la seva facturació respecte fa un any. Únicament un 12,50% dels agroturismes enquestats ha incrementat el juliol la seva facturació respecte a l’any passat.

Lloguer de vehicles: Pitjor sector, amb voluminosa diferència, pel que fa a la resta d’activitats de serveis turístics enquestades. El percentatge de petites empreses de lloguer de vehicles de Menorca que ha reduït la seva facturació s’eleva fins el 84,21%. En aquesta branca d’activitat ha de recordar que es ve arrossegant i acumulant pèrdues en la facturació durant els últims anys, i sempre de manera destacada. Únicament un 5,26% de les empreses de lloguer de vehicles s’ha incrementat al juliol la seva facturació respecte a l’any passat.

Comerç: Si les dades de juny podien representar una millora en comparació a l’inici de la temporada, ara al juliol s’han superat, de manera negativa, les xifres de maig d’aquest mateix any. En aquest 2018, en relació a fa un any, ha estat fins i tot pitjor juliol que maig. Les vendes han baixat i les previsions d’estoc realitzades podrien quedar-se definitivament a les prestatgeries. Únicament un 8,05% dels comerços enquestats ha incrementat el juliol la seva facturació respecte a l’any passat.

Cafeteries, bars i restaurants: En comparació amb l’altre gran sector de servei turístics enquestat, pel volum que representen tots dos, el comerç; la restauració experimenta una insignificant millora dins de la perillosa situació general. Tots dos sectors comparteixen percentatges d’empreses que mantenen la facturació de juliol de 2017 (25%), però les cafeteries, bars i restaurants redueixen (només fins a un igualment preocupant 60,78%) les empreses que l’han vist reduïda i incrementant, correlativament, els negocis amb augment de facturació (únicament el 13,73%).

Habitatges turístics de vacances: Les petites i mitjanes empreses de l’illa d’aquest sector semblen allunyar els seus resultats reals d’algunes altres estadístiques publicades recentment. Si en l’enquesta del mes de juny cap empresa declarava haver aconseguit superar la seva facturació de 2017, ara al juliol el percentatge d’empreses comercialitzadores amb increment se situa en un tímid 7,14%. No sembla molt arriscat afirmar que es noten els efectes de les restriccions i prohibicions imposades des del Consell Insular de Menorca i Govern dels Illes Balears.

Empreses nàutiques: Servei turístic empresarial amb major percentatge d’empreses que ha aconseguit incrementar la seva facturació al juliol respecte fa dotze mesos. Seria una conclusió positiva, si no fos perquè únicament ho han aconseguit un 14,81%. La resta, gairebé a parts iguals, es manté igual (44,44%) o fins i tot disminueix (40,74%).

L’enquesta realitzada a més de 250 empreses des de l’any 1997 mensualment durant la temporada turística recull dades objectives de facturació de les empreses.

Els participants manifesten si l’empresa ha facturat més o menys que el mateix període de l’any anterior i els resultats per sectors mostren la situació viscuda per les empreses en aquest moment, sense marge per a la interpretació de les seves respostes.

Es poden consultar les dades completes de l’enquesta sobre la temporada turística i els resultats de mesos i anys anteriors a través d’www.pimemenorca.org/estudios/encuesta-temporada-turistica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *