El PP registra la seva proposta de rebaixa fiscal de 195 milions anuals que beneficiaria al 80% de la població "Ara es poden baixar els impostos i si Armengol no ho fa, ho farem nosaltres a partir de maig de 2019"

El Grup Parlamentari Popular ha registrat avui dematí al Parlament una proposició de llei amb una bateria de mesures fiscals que beneficiarien al 80% de la població per un import de 195 milions d’euros anuals. Una important reforma fiscal que planteja el Partit Popular, amb dos clar objectius, com ha explicat el president Biel Company: “Compensar a la gent per l’esforç fet durant els pitjors anys de la crisi i incentivar el consum fent que els doblers estiguin a les butxaques de la gent i no en els d’un Govern d’esquerres que ho malgasta”.

Company, acompanyat per la portaveu parlamentària Marga Prohens, ha demanat a Armengol que demostri que el seu Govern és el partit de la gent, com s’autoproclama i voti a favor de la baixada d’impostos que proposa el PP, “per-que ara sí es pot, amb un Govern que preveu un superàvit de 350 milions per a aquest any i que compta amb 1.350 milions més d’ingressos que en els pitjors anys de la crisi”. En aquest sentit, ha dit que si el Govern d’esquerres no és capaç de fer-ho, “ho farà el Govern del PP a partir de maig de 2019, quan guanyem les properes eleccions”.

Entre les mesures que recull la proposta del PP, es troben mesures de tipus fiscal a favor de la compra del primer habitatge, de foment del lloguer, per a la compra de llibres, despeses d’escoleta de 0-3 anys, o la reducció de els impostos de donacions i successions, transmissions patrimonials i patrimoni. “Són mesures que, d’una o altra manera, afectaran positivament al que considerem rendes mitjanes i baixes i que xifrem en el 80% de la població”, ha assenyalat el president regional.

MÉS AJUDES PER COMPRA DE LLIBRES I ESCOLETES

Així, per compensar les despeses que les famílies han d’afrontar cada curs escolar, es proposa l’increment dels límits i les quanties de la deducció autonòmica per a despeses per adquisició de llibres. Es proposa un límit de 275 euros per nin i s’augmenta fins a les rendes de 30.000 euros la possibilitat d’acollir-se a aquest ajut.

També es proposa la creació d’una nova deducció autonòmica per a gastos en escoletes de 0 a 3 anys, que comporten les rendes mitjanes i baixes (fins a 30.000 euros d’ingressos en declaració individual o 48.000 en declaració conjunta).

AJUDES A L’ADQUISICIÓ I LLOGUER D’HABITATGES

Un altre capítol important són les mesures destinades a incentivar la compra i el lloguer d’habitatges. Així, es proposa reduir l’impost de transmissions patrimoniales del 8% al 4% en l’adquisició del primer habitatge habitual quan el preu de l’habitatge no superi els 200.000 euros.

Pel que fa a les mesures fiscals per afavorir el lloguer amb caràcter perma-nent, es recull l’ampliació del límit màxim de la deducció corresponent a la deducció autonòmica per lloguer d’habitatge, que passaria dels 400 als 600 euros anuals i es incrementaria el límit de la base imposable que permet aplicar aquesta deducció, passant dels 20.000 euros actuals als 30.000 en el cas de tributació individual i dels 34.000 als 48.000 euros en conjunta. A més, es proposa la creació d’una nova deducció en l’IRPF per als arrendadors, que arribarà fins al 15% del rendiment net positiu derivat del lloguer, amb un límit màxim de 300 euros anual, sempre que l’habitatge llogat ho sigui amb vocació de permanència.

REDUCCIÓ DE L’IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS

Una altra de les mesures que recull la proposició de llei presentada avui ha de amb la creació d’una única tarifa que s’aplicarà en tots els casos, de manera que s’assimilaria el règim fiscal que ara afecta els grups III i IV en el impost de successions i donacions amb el que grava als grups i i II. A més, s’incrementaria la quantia dels dos primers trams de base liquidable, de manera que el primer tram passi de 700.000 fins a 1.000.000 de euros i el segon, de 1.000.000 a 1.300.000 euros. En conseqüència, fins a 1.000.000 d’euros de base liquidable, s’aplicaria el tipus marginal de l’1%.

REDUCCIÓ DE L’IMPOST DE PATRIMONI

Un altre dels impostos que el PP proposa modificar el de Patrimoni, incrementant el mínim exempt fins als 800.000 euros i aplicant una escala de gravamen inferior a la que estava vigent abans de la reforma que va fer el Govern d’Armengol al 2016.

BAIXADA DE LA TARIFA AUTONÒMICA DE L’IRPF

També es proposa la reducció dels tipus marginals de l’escala autonòmica l’Impost de la Renda de les Persones Físiques als trams de renda mitjanes i baixes, considerant com a tals les bases liquidables que no superin els 30.000 euros.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.