Participa en el Premi Pere Prats de Medi Ambient 2018 El GOB Menorca demana als seus socis i simpatitzants que li facin arribar propostes de persones o entitats per a optar al Premi Pere Prats de Medi Ambient que atorga anualment.


Tal com diuen les bases, que s’adjunten, el premi anual de la Secció Insular de Menorca del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, PREMI PERE PRATS de MEDI AMBIENT, té per objecte el reconeixement públic d’aquelles persones, ens o col∙lectius que per la seva trajectòria vital o accions perllongades en el temps han promogut o desenvolupat fets rellevants en favor dels valors ambientals, socials i culturals de Menorca, i concretament de l’equilibri entre les activitats humanes i la conservació de la naturalesa.

S’ha de remarcar aquesta idea, de que el premi no està pensat per reconèixer fets puntuals sinó trajectòries vitals o projectes de llarga durada que hagin tingut incidència en la millora de la relació entre la nostra espècie i el medi ambient de Menorca.
Les candidatures es poden fer arribar per email a info@gobmenorca.com o per escrit als nostres locals de Maó o Ciutadella. S’han de motivar breument i s’han de presentar abans de les 14 hores del dia 15 d’octubre de 2018.
Posteriorment, d’acord amb les bases, serà la junta directiva i un jurat específic qui escollirà la candidatura guanyadora entre totes les presentades.

Animau-vos a participar!

Nou web Govern Balear

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.