Tot i la recuperació econòmica, augmenta el risc de pobresa a les Balears Més de 275.000 persones estan en risc de pobresa i/o situació d’exclusió social

En el marc del Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa, que se celebra avui dimecres, la Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears vol posar en relleu que a l’arxipèlag ha augmentat la pobresa. I és que gairebé un 25% de la població de l’arxipèlag, és a dir, 276.062 persones estan en risc de pobresa i/o situació d’exclusió social, el que suposa que en relació a l’any 2016, ha pujat més d’un 5 punts.

Així doncs, l’informe evidencia que la reactivació del teixit productiu de les Illes Balears no redueix la pobresa i a més, aquesta recuperació s’està sustentant en un increment de les desigualtats socials. En aquest sentit, 87.000 persones de les Illes Balears sobreviuen amb 355 € mensuals, el que suposa un 7,8% de la població balear. Convé destacar que la incidència de la pobresa severa també ha augmentat a l’Arxipèlag respecte a l’any 2016, ja que ha pujat més de 3 punts. En definitiva, tot i la prosperitat econòmica, la tendència actual és que els pobres siguin més pobres.

D’altra banda, EAPN-Illes Balears vol cridar l’atenció sobre el fet que les Illes s’estan convertint en el paradís de la desigualtat social, on els rics són més rics i els pobres més pobres, i alerten sobre la ineficàcia de les polítiques públiques per protegir els més vulnerables i per fomentar la redistribució de la riquesa. No en va l’Informe de l’Estat de la Pobresa de 2017 fa palès que l’11% dels balears guanya menys de 5.546€ a l’any, el que suposa més del doble que l’any 2016, que se situava en el 5%. Així mateix, cal destacar que la població que cobra menys de 1.000€, és a dir, els inframileuristes ha passat del 34% l’any 2016 a un 39%  l’any 2017. En relació amb aquest punt, l’EAPN-Illes Balears recorda que hi ha molts treballadors els quals el seu sou no els dóna per sobreviure i menys per pagar un lloguer, donat que la majoria de salaris han quedat estancats després d’anys de caiguda lliure, mentre que el preu de l’habitatge, sobretot el de lloguer, es dispara. Paral·lelament, l’Informe posa de manifest que un 15% dels residents a les Illes guanya 39.000€ a l’any o més, sent el més elevat de totes les comunitats autònomes, després del País Basc i Madrid. En definitiva, la desigualtat és excessivament elevada, i la concentració de la riquesa en les persones situades al cim de la distribució dels ingressos constitueix un motiu de gran preocupació i per tant, la bretxa social creix a mesura que l’economia es recupera: els rics es fan més, els pobres es fan més pobres i la classe mitjana tendeix a desaparèixer.

Respecte a les pensions, l’Informe de l’Estat de la Pobresa de 2017 posa de manifest que el 33’3%, és a dir, 62.630 pensionistes reben una renda inferior al llindar de la pobresa, és a dir, 609€, la qual cosa evidencia la urgent necessitat d’incrementar les pensions mínimes i de millorar les condicions salarials i així poder tenir en un futur una pensió digna.

En el 2017, la població de les Illes Balears que viu en condicions de Privació Material Severa ha empitjorat respecte a l’any 2016. I és que hem passat de 3’7% a un 6’9%. En termes absoluts significa que més de 76.000 balears no pot fer front a quatre dels 7 conceptes de consum bàsic definits per la Unió Europea. En aquet sentit, un 36’8% no pot fer front a despeses imprevistes. Així mateix, destaca que un 18’4% té problemes per encalentir la seva llar a l’hivern, seguit del grup de persones que es retarden en el pagament de les despeses derivades del seu habitatge, que és molt superior al conjunt de l’Estat. Cal destacar que en relació a aquestes xifres, EAPN-Illes Balears alerta sobre l’acusada caiguda del benestar social a les illes i, la conseqüent dramàtica realitat que viuen moltes persones. Recorda que tant la pobresa energètica com el preu dels lloguers han de ser una prioritat política.

Així mateix, 33.000 persones residents a les Illes Balears viu en llars amb baixa intensitat de treball. Tot i que ha baixat respecte a l’any anterior, EAPN Illes Balears fa palès que malgrat que les empreses actualment contractin com ho feien abans de la crisi, les condicions laborals són molt pitjors i que són moltes les persones que han de menester dues feines d’avui per arribar a un sou dels d’abans de la crisi. En conseqüència els “contractes ferms” i la figura del “treballador pobre” ja són una realitat que s’ha establert a les Illes Balears, que comporta la invisibilitat de molts treballadors que encadenen contractes temporals i precaris.

Sobre Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears: EAPN-Illes Balears és una coalició independent d’ONGs de les Balears, integrada a l’European Anti Poverty Network – EAPN (Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social), que treballa en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social amb l’objectiu de situar aquestes dues qüestions en el centre dels debats polítics de la Unió Europea.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.