Inici de l’execució de la darrera capa d’asfalt de trànsit a les obres de millora de la carretera Me-1 entre Ferreries i Ciutadella  Els treballs s’han iniciat en els carrils de circulació del tram del pla verd, i la previsió és anar avançant de Ferreries cap a Ciutadella

Dins la tercera setmana d’octubre de 2018 (del 15 al 21 d’octubre), l’empresa Acsa, Obras e Infraestructuras S.A.U., contractista de les obres de millora de la carretera Me-1 entre Ferreries i Ciutadella, ha iniciat l’execució de la darrera capa d’asfalt de trànsit.

Els treballs s’han iniciat en els carrils de circulació del tram del pla verd, i la previsió és anar avançant de Ferreries cap a Ciutadella. L’execució d’aquestes tasques d’asfalt damunt els carrils de circulació afectaran a la calçada actual, per a la qual cosa s’hauran d’executar aturant el trànsit  i donant pas alternatiu en alguns moments.

Durant els anteriors mesos de juliol, agost i setembre, els treballs d’asfalt s’han centrat en les zones d’ampliació de la plataforma, fora de la calçada i de la zona de circulació dels vehicles, per tal de preservar les condicions de seguretat durant l’execució dels treballs, tant dels treballadors com dels usuaris de la carretera, així com minimitzar les afeccions al trànsit durant el període de major presència de turistes, que repercuteix en les majors intensitats de trànsit sobre la carretera.

Cal recordar que el projecte de millora de la carretera general en el tram Ferreries-Ciutadella consisteix en l’eixamplament dels vorals de la carretera fins a 2,5 m d’amplada, i la millora dels nusos adequant-los també com a punts de canvi de sentit, per tal que tots els canvis de sentit es realitzin en interseccions canalitzades amb carrils centrals d’espera o enllaços. La revisió del projecte ha permès reduir l’ocupació del territori en 58.000 m2 respecte del projecte constructiu aprovat per l’anterior equip de govern, la qual cosa representa un 32% menys d’ocupació.

Horeca Menorca, feria Hostelería y restauración 2023

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca