Finalitzen les excavacions arqueològiques al fons subaquàtic de Calescoves Els treballs arqueològics han permès recuperar nombroses restes ceràmiques, principalment del segle III-II aC

Aquesta setmana han finalitzat les excavacions arqueològiques al fons subaquàtic de Calescoves, iniciades a principis de mes amb l’objectiu de mostrejar els espais coneguts amb més restes arqueològiques en superfície, per aconseguir noves dades sobre la utilització de Calescoves i els fluxos comercials de l’illa en diferents períodes. 

La campanya arqueològica és fruit de la col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i ha suposat un èxit per la salvaguarda del patrimoni arqueològic subaquàtic. Aquesta és la primera col·laboració d’ambdues institucions i s’emmarca en la Declaració de Palma que els governs de Catalunya, Illes Balears i País Valencià van signar el 2017 amb l’objectiu de col·laborar en matèria de llengua i cultura.

Recordem que Calescoves és el fondejador més important del costat sud de l’illa de Menorca des d’època prehistòrica, amb una perduració fins als nostres dies. Aquest excepcional jaciment va ser objecte de diferents intervencions subaquàtiques durant la dècada dels 70 i 80. Aquest espai no només té importància pel que fa a les restes arqueològiques que es localitzen al fons del mar sinó també per les restes que es localitzen a la zona terrestre, coves d’enterrament, santuaris, poblat talaiòtic i possible restes portuàries.

Durant els darrers anys s’ha constatat, gràcies a les campanyes de cartes arqueològiques subaquàtiques de Menorca que porta a terme Amics del Museu de Menorca, la progressiva pèrdua d’arena a l’interior de la cala així com l’augment del nombre de vaixells que hi fondegen, removent amb les seves àncores el fons on hi ha les restes arqueològiques. Aquest fet ha provocat que nombroses restes ceràmiques restin molt exposades i corrin el perill de perdre’s. Davant aquesta realitat es va considerar la necessitat de dur a terme una intervenció arqueològica subaquàtica més ambiciosa per valorar tant el seu estat de conservació i potencialitat arqueològica i permetre proposar mesures de protecció.

Les excavacions arqueològiques han estat codirigides pel Consell Insular de Menorca  i el Museu de Menorca amb la col·laboració del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (Museu d’Arqueologia de Catalunya) que ha aportat la nau Thetis, embarcació especialitzada en la prospecció i l’excavació arqueològica subaquàtica, i el seu equip humà. Val a dir, en aquest sentit, que una part de les restes localitzades en el fons submarí de Calescoves són producte de la navegació i els naufragis relacionats amb l’antiga província romana de la Tarraconensis, i comparteixen història i problemàtica de conservació amb les restes del litoral català. Aquesta relació obre la porta a una relació d’intercanvi d’experiències i coneixements entre els especialistes d’ambdues zones.

Tot i que el vaixell Thetis ha pernoctat a Calescoves tant com el temps ho ha permès, la seva base d’operacions ha estat al port de Ciutadella, gràcies a la col·laboració de Ports de les Illes Balears, que ha cedit un amarrament per l’embarcació durant tota la campanya.

Els treballs arqueològics han sigut un èxit determinant clarament que encara queda un important estrat arqueològic amb nombroses restes ceràmiques principalment del segle III i II aC. Aquestes es localitzen principalment en dos espais clarament delimitats. S’han realitzat diversos sondeigs i una excavació en extensió d’uns 25 m². Dels materials localitzats cal destacar la presència de nombroses restes ceràmiques en un estat de conservació excepcional que passaran a formar part de la col·lecció del Museu de Menorca. Es tracta de més d’una trentena de peces que un cop convenientment restaurades podran ser exposades al museu. El conjunt de materials documentats està format principalment per àmfores de diferents cronologies i en cal destacar un gran nombre de bols i plats amb restes de pintura així com de materials ceràmics de la cultura talaiòtica difícilment recuperables en un entorn que no sigui subaquàtic. Els treballs en extensió a tota la cala permetran realitzar una periodització més acurada de la seva utilització.

Un cop finalitzats els treballs de camp s’iniciaran els treballs d’estudi de materials que ens permetran desenvolupar un ampli relat científic, cronologies, intensitat d’ús, distribucions espacials… així com plantejar la necessitat de futures actuacions.

La possibilitat de comptar amb l’embarcació del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, el Thetis, així com tota la seva infraestructura ha ofert una gran oportunitat formativa. A l’excavació hi han col·laborat estudiants de diversos indrets de l’estat espanyol, europeus i nord-americans. Un bon nombre d’estudiants han estat menorquins. Aquest és un fet important, ja que un dels objectius de la campanya era formar els futurs arqueòlegs subaquàtics de l’illa. Els estudiants que han col·laborat en els treballs han estat 3 de Menorca, tres de Catalunya, una de Madrid, una del País Basc, un de Croàcia i una de Califòrnia (USA).  

Horeca Menorca, feria Hostelería y restauración 2023

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca