22.419 ussuaris han emprat el bus per anar a Favàritx El servei ha funcionat de l'1 de juny al 31 d'octubre

Durant la temporada 2018 el Consell Insular de Menorca ha posat en funcionament la línia de transport públic L43 (entre Maó i Favàritx) per garantir l’accés del públic a l’entorn de Favàritx dintre del Parc Natural de S’Albufera des Grau.

El servei ha funcionat de l’1 de juny al 31 d’octubre amb tres períodes: de l’1 al 14 de juny amb sis sortides en cada sentit; del 15 de juny al 15 de setembre amb tretze sortides en cada sentit; i del 16 de setembre al 31 d’octubre amb sis sortides en cada sentit.

El número d’usuaris d’aquesta línia de transport regular entre Maó i Favàrtix ha estat de juny a octubre de 22.419 viatgers.

La posada en marxa d’aquesta línia de transport públic regular ha permès l’accés a una zona d’alt valor ambiental i protegida dintre del Parc Natural de S’Albufera des Grau tant amb garanties d’accessibilitat com de preservació de l’entorn natural protegit.

Cal recordar que la zona de Favàritx no ha comptat mai amb aparcaments regulats, ajustats a la legalitat. A més, com que el camí no està delimitat entre paret seca, a mesura que va anar augmentant l’afluència de cotxes a la zona, es van anar generant zones d’aparcament no controlades, en terrenys privats, en els marges del camí d’accés al far. Aquesta situació irregular ha estat tolerada durant anys per les diferents administracions competents, fins que els darrers anys s’ha arribat a una situació insostenible.

Serà el Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG), actualment en tràmit i que s’hauria d’haver aprovat l’any 2005 per part del Govern Balear, que permetrà establir de manera regulada les zones destinades als equipaments d’aparcament dins el Parc Natural de S’Albufera des Grau. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *