Menorca rebrà 115,59 milions d’euros dels pressuposts de la CAIB 15 milions més que l'any passat

Menorca rebrà 115,59 milions d’euros a través dels nous pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, el que suposa un augment de 15 milions d’euros sobre el pressupost de l’any anterior, gairebé un 15% més que en 2018. En aquest global s’hi compten  les partides provinents de les conselleries del Govern de les Illes Balears, ja sigui per transferència de capital o per transferència corrent i de les empreses del Sector Públic Instrumental de l’Administració autonòmica.

Dins dels 116 milions també s’hi troba la quantitat destinada a la dotació pressupostària del Consell Insular de Menorca, que en 2019 torna a créixer en 8 milions d’euros per arribar fins els 55,37 milions, un 17% més que la dotació d’enguany.

“Aquest pressupost 2019 és un nou exemple de l’esforç descentralitzador que hem dut a terme aquesta legislatura en el Govern, en la qual hem incrementat les partides de què disposen els consells de manera incondicionada, i hem dotat noves competències que han estat transferides de comú acord”, ha destacat la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, durant l’acte de presentació dels comptes a Menorca, que ha compartit amb la presidenta del Consell, Susana Mora.

El pressupost de 2019 recull les dotacions respectives per a les noves competències que ha assumit el Consell de Menorca, en matèria de serveis socials i de promoció turística, segons les negociacions que s’han tancat en èxit recentment.

Els comptes autonòmics destinen més de 50,8 milions d’euros a inversions públiques a l’illa, entre les partides previstes pel Sector Públic Autonòmic i les empreses i consorcis del Sector Públic Instrumental. L’increment en inversions previstes a Menorca és de 8,4 milions respecte les de l’any passat, un 19,8 % més. Entre els projectes prevists per aquest 2019 hi ha les obres del CEIP Es Mercadal, la reforma del CEPA i el nou conservatori de Maó, l’ampliació de l’IES Joan Ramis i Ramis i el nou centre de formació professional Estació Marítima Ciutadella.

Altres actuacions previstes seran la compra del quarter d’Es Castell, i l’inici de les obres de rehabilitació de l’Hospital de Verge de Toro, i la construcció de 3 promocions que apleguen 62 habitatges socials.
Dins d’aquest apartat d’inversions, el Govern aportarà fons de l’Impost del turisme sostenible per la compra de la finca de sa Tanca, el centre d’interpretació del camp de Menorca Milà Nou, o la rehabilitació del casal de Binicodrell, entre d’altres. També es preveu destinar més de 8 milions d’euros per actuacions als ports de Ciutadella i de Fornells. I en l’apartat de depuració d’aigües es duran a terme actuacions als EDAR d’Es Mercadal, Sant Lluís i Ferreries.

La consellera Cladera, acompanyada pel director general de Pressuposts i Finançament, Joan Carrió, ha presentat el Projecte de llei de pressuposts de la CAIB per a 2019 a representants de patronals sindicats i altres agents socials de Menorca, conjuntament amb la presidenta del Consell, Susana Mora.

Cladera ha destacat l’increment sostingut del finançament dels consells insulars en els quatre pressupostos de la present legislatura,que supera el 57,4% des de 2015,  “una mostra clara de la voluntat del Govern de potenciar el paper dels consells i garantir-ne la seva autonomia de gestió”.

Més pressupost i beneficis socials i fiscals

El Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2019, el qual va entrar a tràmit en el Parlament el passat dia 31 d’octubre, puja a 5.457,75 milions d’euros. Un augment del 8,96 %, de 448,94 milions d’euros més, amb relació a 2018.

El pressupost per a les polítiques socials superarà els 3.000 milions en 2019, un augment acumulat de més del 33% des de 2015, mentre que l’esforç en reactivar les inversions públiques es tradueix en una pujada de 200 milions d’euros en 3 anys, gairebé un 50%.

El Govern implanta nous beneficis fiscals als pressuposts per a 2019, com la rebaixa del tipus de gravamen de l’impost de transmissions patrimonials del 8% al 5% per a l’adquisició del primer habitatge, per immobles amb valor inferior a 200.000 euros.

Així mateix, els comptes de 2019 incorporen dues noves deduccions fiscals, les quals ja seran aplicables a la declaració de la renda de 2018. A l’àmbit educatiu, el Govern crea una deducció, d’un màxim de 600 euros per fill i any, de despeses d’escoletes o centres d’educació infantil d’entre 0 i 6 anys.

També es crea una deducció autonòmica per donacions a entitats del tercer sector social —compatible amb la deducció estatal aplicable a totes les entitats sense ànim de lucre—. Es tracta d’una nova deducció autonòmica del 25% sobre una base màxima de deducció de 150 euros.
El pressupost també inclou la rebaixa de les taxes universitàries de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Una reducció d’un 10% en els preus dels estudis de grau i d’un 15% en el cas dels màsters en el  curs 2018/2019.

A més, també incorpora l’ampliació de la deducció implantada a través del pressupost de 2018 de despeses en estudis superiors en centre ubicats fora de l’illa de residència, de fins a 1.500 euros per estudiant i any, la qual s’estén també als casos en què hi hagi oferta educativa pública a l’illa de residència.

“És un pressupost que combina l’esforç en enfortir els pilars de l’Estat de benestar i la inversió pública amb la gestió financera que permet sanejar els comptes públics i seguir una línia de reducció i estabilització del deute”, ha dit Cladera, que ha recordat el punt d’inflexió que s’ha fet durant la legislatura en quant al deute públic.

El deute públic de Balears caurà al 26,8% del PIB a finals de 2019, un punt i tres dècimes per sota del límit marcat del 28,1%. En aquesta legislatura el Govern haurà reduït el pes del deute en relació al PIB en més de 3,5 punts: del 30,4% de l’any 2015 a la previsió del 26,8% en 2019.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *