Serveis Socials i Cooperació destina 11,5 milions d’euros a finançar els serveis socials municipals

Durant l’any 2019, el Govern destinarà un total d’11,5 milions d’euros a finançar, a través dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, els serveis socials comunitaris bàsics que gestionen les entitats locals als diferents municipis de les illes. Aquesta partida és la que estableix al Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics de les Illes Balears per a l’any 2019.

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació destinarà aquests 11,5 milions d’euros als serveis socials municipals de les Illes Balears mitjançant convenis de col·laboració amb cadascun dels quatre consells insulars. Per illes, el Consell de Mallorca rebrà 8.944.644,00 €; el Consell d’Eivissa, 1.282.928,00 €; el Consell de Menorca, 1.180.796,00 €, i el Consell de Formentera, 139.194,00 €.

Aquesta aportació garanteix el manteniment i el funcionament de la xarxa de serveis socials municipals, que solen ser la primera porta d’entrada dels ciutadans als serveis socials, així com l’accés a les prestacions i als serveis oferts en igualtat de condicions, amb independència del municipi on visquin.

Els serveis i les prestacions que es financen són els següents:

– Serveis d’informació, valoració, assessorament, intervenció i derivació.
– Servei d’ajuda a domicili.
– Servei de teleassistència i actuacions de suport a la unitat de convivència.
– Servei d’allotjament alternatiu.
– Servei de mediació intercultural.
– Domiciliació i empadronament.
– Ajuts econòmics d’emergència per a la cobertura de necessitats bàsiques destinats a persones, famílies i unitats de convivència amb persones menors d’edat a càrrec seu.
– Accions comunitàries.

Els 11,5 milions que destina el Govern de les Illes Balears als serveis socials comunitaris es complementen amb les aportacions econòmiques que fa cadascun dels consells insulars i dels ajuntaments.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *