Cultura ajuda el Consell de Menorca a impulsar la declaració de la Cultura Talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial de la UNESCO La candidatura «Menorca, cultura talaiòtica» per a la Llista indicativa de patrimoni mundial de la UNESCO inclou 25 jaciments arqueològics representatius de la cultura talaiòtica menorquina que il·lustren la prehistòria i la protohistòria de l’illa.

La declaració de patrimoni mundial de la cultura talaiòtica de Menorca suposarà un valor afegit al patrimoni històric de Menorca, en particular, i de les Illes Balears, en general, i en especial per als monuments escollits com a representatius dels béns arqueològics de l’època talaiòtica, amb l’objectiu de garantir-ne la protecció de manera efectiva gràcies a l’aval internacional que suposaria la inclusió en la Llista indicativa de patrimoni mundial de la UNESCO.

El febrer de 2015, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport va aprovar l’expedient de la candidatura, i el març del mateix any el Consell Nacional de Patrimoni va elegir aquesta candidatura per representar Espanya davant la UNESCO a partir de l’any 2016.

El mes de maig de 2017, l’informe final del Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS), associació civil no governamental lligada a l’ONU a través de la UNESCO, va recomanar ajornar la declaració de la Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial a un nou procés d’avaluació. El procés d’avaluació s’havia iniciat el setembre de 2016 i va concloure el març de 2017.

El 9 de juliol de 2017, el 41è Comitè de Patrimoni Mundial de la UNESCO, reunit a Cracòvia, va ratificar l’informe d’ICOMOS i, tot reconeixent el potencial de la candidatura menorquina, va recomanar que s’esmenassin les qüestions plantejades per ICOMOS i que la candidatura es dugués a inscripció dins un nou cicle d’avaluació.

El Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears tenen la voluntat d’impulsar la revisió de la candidatura de la Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial, perquè pugui ser de nou presentada a inscripció en un termini encara per determinar.

Resulta necessari revisar l’expedient i dur a terme un important programa d’investigació i encarregar una sèrie de treballs específics per acompanyar la documentació oficial de la nominació i presentar-la al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i a la UNESCO. A més, s’han de promoure campanyes de divulgació de la candidatura, per sensibilitzar i implicar la societat civil de les Illes Balears, i donar-la a conèixer tant als visitants com a la resta de ciutadans de l’Estat espanyol; s’han de realitzar intervencions que millorin l’estat i el coneixement dels béns objecte de la declaració, i posar en marxa el Pla de Gestió dels Jaciments.

El projecte se subvencionarà amb 300.000 euros, que és l’aportació del Consell Insular de Menorca pel que fa a les activitats que la Comissió Assessora de Menorca Talaiòtica accepta dur a terme en el transcurs d’aquest any 2018, així com una memòria descriptiva de les activitats per impulsar la declaració de la cultura talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial de la UNESCO.

Les actuacions previstes, algunes de les quals ja s’han iniciat enguany, s’agrupen en els apartats següents:

a)    Congressos i jornades.
— Workshop paisatge i patrimoni històric (vols i allotjament).
— Participació en la trobada de l’Associació Europea d’Arqueòlegs (estand i anuncis per als participants).

b)    Exposicions. Muntatge, desmuntatge i activitats a Barcelona, retorn a Menorca i assegurança dels darrers mesos de l’exposició «Arquitectura talaiòtica».

c)    Publicacions:
— Reedició del llibre Antigüedades célticas de la isla de Menorca, de Joan Ramis.
— Edició del llibre Torre d’en Galmés, en català, castellà i anglès.
— Edició del catàleg de l’exposició del projecte arqueològic «Entre Illes».
— Edició de 3 contes infantils sobre béns de la candidatura, cadascun d’ells en català, castellà i anglès.
— Edició de llibres de les actes del congrés Prehistòria de la Mediterrània Occidental (2017).

d)    Elaboració d’expedient: estudis i informes i redacció del Pla Director.

e)    Accions de difusió. Web de la candidatura, disseny i producció.

f)    Neteja, manteniment i senyalització dels monuments i inversions en adquisició, millores i restauració de monuments de la candidatura i el seu entorn.

g)    Altres inversions: millores en el Centre d’Interpretació de la Menorca Talaiòtica.

El Govern de les Illes Balears ha donat suport, sense aportació econòmica, a projectes similars a altres illes del territori de la comunitat autònoma; així, Dalt Vila d’Eivissa va ser declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO l’any 1999, i el paisatge cultural de la Serra de Tramuntana de Mallorca també va rebre, l’any 2011, aquest reconeixement mundial. Ara correspon a Menorca aconseguir que el seu patrimoni talaiòtic sigui declarat patrimoni mundial, i el Govern de les Illes Balears manifesta la seva voluntat de donar suport tècnic i econòmic al Consell Insular de Menorca perquè la inclusió de la cultura talaiòtica de Menorca dins la Llista de patrimoni mundial sigui una realitat en els propers anys.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *