Més de 1.000 cambreres de pis participaran a un estudi clínic Prevenir i reduir els seus problemes de salut és l'objectiu del Govern de les Illes Balears


El treball de cambrera de pis es caracteritza per una alta temporalitat i tot i que és un sector amb una gran rellevància en el context turístic balear, des del sistema de salut no s’ha elaborat mai cap estudi específic relatiu a la situació en què es troba aquest col·lectiu.

Per aquest motiu, l’1 de gener de 2018 es va posar en marxa el projecte «Cambreres de pis i salut», finançat amb l’impost de turisme sostenible amb una partida de 897.589 € i un pressupost total d’1,27 milions d’euros.

Així ho han explicat avui la vicepresidenta del Govern i consellera de Turisme, Bel Busquets; el conseller de Treball, Iago Negeruela, i la consellera de Salut, Patricia Gómez, durant la presentació d’aquest projecte.

La vicepresidenta ha volgut destacar que és de justícia que una part de l’Impost de Turisme Sostenible es destini a un projecte pensat per millorar les condicions de salut de les cambreres de pis: “Elles, que contribueixen a generar riqueza, han de tenir retorn.”

El projecte l’executa la Conselleria de Salut a través de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i les gerències d’àrea de Menorca, Eivissa i Formentera.

Amb una durada de tres anys, la finalitat del projecte és donar a conèixer a la societat i a les administracions la problemàtica en salut que pateixen les cambreres de pis i afavorir-ne l’apoderament, per tal que puguin prevenir els problemes de salut més freqüents en la seva situació i millorin el seu benestar psicològic i social; en definitiva, la seva qualitat de vida.

Per aconseguir aquesta fita, el projecte s’ha dissenyat en quatre fases: fase 0 (preclínica), fase 1 (exploratòria i descriptiva), fase 2 (assaig pilot) i fase 3 (assaig clínic).

La fase 0, realitzada entre gener i març de 2018, va consistir en una revisió i una anàlisi de la bibliografia per tal d’establir quin és l’estat de la ciència en aquest moment i poder dissenyar les següents fases d’estudi.

Els estudis publicats en la matèria han identificat una sèrie de riscs físics —moviments repetitius, postures forçades, entre d’altres—, riscs químics relacionats amb el contacte amb diferents substàncies, biològics per contacte i psicosocials. La combinació d’aquests factors predisposen a l’aparició de l’estrès laboral.

Actualment està en marxa la fase 1. Consisteix en tres estudis que volen indagar, entre d’altres, l’exposició de les cambreres de pis a diversos factors ocupacionals, els seus estils de vida, els problemes de salut que pateixen, l’ús de fàrmacs i recursos sanitaris i la seva qualitat de vida.

En primer lloc es va elaborar un estudi descriptiu previ de l’estat de salut i estils de vida d’una mostra de més de cent cambreres i un grup similar de dones que no eren cambreres de pis. L’estudi es va dur a terme amb professionals mèdics i d’infermeria de la unitat bàsica de salut de s’Arenal.

Posteriorment s’ha portat a terme un estudi qualitatiu exploratori que ha consistit en 10 entrevistes en profunditat amb informants clau (sindicats, associacions de cambreres de pis, metges del treball d’hotels i d’inspecció laboral, caps de recursos humans, governantes, etc.) i 6 grups focals (4 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa), en el qual han participat 34 cambreres de pis.

S’han explorat les percepcions, les experiències i les opinions en relació amb les característiques i l’organització del treball de les cambreres de pis i els problemes de salut que pateixen. També ha servit per conèixer la conveniència de dur a terme una intervenció des d’atenció primària per millorar la seva qualitat de vida.

L’anàlisi de la informació ha permès perfilar la part descriptiva, que consisteix en un extens qüestionari que s’espera que responguin més de 1.000 dones a les quatre illes: 769 a Mallorca, 211 a Eivissa, 90 a Menorca i 45 a Formentera.

Es tracta d’una mostra seleccionada aleatòriament, on hi participen cambreres de pis que han treballat en la temporada d’estiu de 2018 a les Illes Balears, siguin majors d’edat, disposin de targeta sanitària individual o hagin expressat la seva voluntat de participar a l’estudi.

El treball de camp es va iniciar el passat 5 de novembre i s’espera que finalitzi el febrer de 2019, abans de la propera temporada.

Les enquestes es fan als centres d’atenció primària que concentren més cambreres de pis.

A Mallorca es realitzen a 7 sectors: Inca-Pollença; Alcúdia-Can Picafort; Manacor-Son Servera-Cala Millor; Porto Cristo-Cala d’Or-Campos; Llevant de Palma; Ponent de Palma; Calvià-Andratx.

A Menorca es realitzen a 2 sectors: Ciutadella i Maó.

A Eivissa, a Sant Antoni, Santa Eulària i Eivissa, a més de Formentera.

Per a la realització dels qüestionaris es compta amb personal d’infermeria, que prèviament ha rebut formació específica, i que es posa en contacte amb les cambreres de pis seleccionades per tal d’informar-les de l’estudi i, en cas que compleixin els requisits i accedeixin a participar-hi, citar-les al centre de salut.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.