El Pla de lluita contra la precarietat en el treball millora aquest estiu les condicions de 660 treballadors de Menorca La campanya d’inspeccions realitzada entre juliol i agost a totes les Illes s’ha reforçat enguany amb la posada en marxa del Pla Director per un treball digne, impulsat pel Ministeri de Treball

El Pla de lluita contra la precarietat en el treball, impulsat per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria amb la coordinació d’Inspecció de Treball, ha permès aquest estiu que 660 treballadors de Menorca hagin millorat les seves condicions laborals, tant per la conversió dels seus contractes temporals a indefinits, com per l’ampliació de les seves jornades o per una nova alta. Respecte a la campanya de 2017, aquest estiu s’han millorat les condicions d’un 42,2% més que l’any passat.

La directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral, Isabel Castro, ha presentat els resultats del Pla de Lluita al Consell de Menorca, acompanyada pel conseller d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports, Miquel Company.

La campanya d’enguany a les Illes Balears s’ha vist reforçada per la posada en marxa, per part del Minsteri de Treball, Migracions i Seguretat Social (MITRASS) del primer Pla Director per un treball digne, que ha sumat més transformacions de contractes i ampliacions de jornada.

La directora Castro ha expressat que la incorporació enguany del Pla de lluita contra la precarietat en el Pla director per un treball digne del Ministeri, ha estat una de les eines que ha permès assolir una important xifra en la millora de les condicions de les persones treballadores.

Com a resultats directes de la campanya, a Menorca s’han modificat les condicions de 510 contractes, dels quals 449 han estat transformacions, 49 són ampliacions de jornada i 12 són faltes d’alta a la Seguretat Social que s’han regularitzat.

Així mateix, la campanya del Ministeri –duta a terme entre els mesos d’agost i setembre- ha consistit amb l’emissió d’una comunicació a 1.340 empreses de Balears amb indicis de situació de frau en la contractació; aquesta comunicació directa ha causat a Menorca la transformació de 105 contractes i l’ampliació de 11 jornades laborals més.

Es consolida el canvi de tendència laboral

Les xifres presentades es corresponen amb la realitat del mercat laboral, que confirmen un canvi de tendència en la contractació ordinària. Enguany, per primera vegada s’acumulen ja 5 mesos seguits d’augment de l’ocupació indefinida i de destrucció de treball temporal. En concret, i segons dades de la TGSS, en darrers mesos s’han creat 20.353 llocs de feina indefinits més que en el mateix període de l’any anterior, el que suposa un increment del 8,1%; per contra, l’ocupació temporal s’ha destruït en 6.833 llocs de feina, amb un descens del -4%. Aquesta situació és singular per a Balears, ja que la tendència de tot l’Estat és una altra: mentre la contractació indefinida creix a un ritme inferior que a les Illes (4%), la contractació temporal encara segueix incrementant-se, en un 2,2% de mitjana nacional. En el cas de Menorca, l’ocupació temporal es destrueix a un ritme del -1,3%, i la contractació indefinida mostra una xifra del 5,6%.

Quant a l’illa de Menorca, la parcialitat manté el seu ritme de reducció, i presenta una xifra del 14,5%, per sota la mitjana espanyola i de les Illes Balears, que va reduint la parcialitat per consolidar l’ocupació a temps complet. Així, durant els mesos d’estiu, a Balears s’han creat 15.217 nous llocs de feina a temps complet, mentre que l’ocupació parcial s’ha destruït en -1.688 llocs. Això ha permès que la taxa de parcialitat s’hagi reduït en 3,5 punts percentuals en els darrers tres anys, passant del 19,5% en el 2015 al 16% actual.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *