El Consell d’Administració de la Casa de Menorca aprova dos projectes d’obres que permetran acometre millores urgents a l’edifici de Barcelona

A proposta de la presidenta del Consell d’Administració de la Casa de Menorca a Barcelona i consellera de Cooperació Local, Maite Salord, s’han aprovat aquesta setmana per unanimitat dos projectes d’obres que permetran acometre millores urgents i inajornables a l’edifici del carrer Diputació.

Aquestes obres són conseqüència de la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) encarregada. Els projectes suposen la reparació puntual de la façana i de l’escala comunitària; així com la renovació d’una coberta de fibrociment i la reparació d’humitats interiors.

“D’aquesta manera donam compliment als nostres compromisos, en primer lloc millorar les condicions de l’espai d’habitatge adreçat als estudiants menorquins, acometent les obres més urgents de manteniment i rehabilitació. Un cop acabades les obres, s’haurà d’impulsar aquest espai per activitats socials i culturals”, ha dit Maite Salord. 

Els treballs fonamentals a realitzar en aquesta fase consisteixen a reparar aquells elements que puguin produir despreniments a la façana: neteja de la façana per a decapar les pintures existents, reparació de dos balcons, manteniment de baranes, façana posterior, etc. Pel que fa a l’escala comunitària es duran a terme, entre d’altres, reparacions de desperfectes a la caixa de l’escala i es renovarà tota la instal·lació d’enllumenat, a més es pintaran i envernissaran totes les fusteries i baranes (amb la reposició de les peces que s’han conservat). La inversió total apuja a 82.000 euros.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *