Fi al copagament de medicaments per als pensionistes

El Consell de Govern ha acordat posar fi, a partir de l’1 de gener de 2019, al copagament farmacèutic amb càrrec als pensionistes residents a les Illes Balears amb una renda inferior a 100.000 € anuals. Aquesta mesura beneficiarà 187.419 pensionistes, cosa que representa el 92 % del total.

El Govern compleix d’aquesta manera el mandat que disposa la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a 2019, que entrarà en vigor l’1 de gener, en la qual es decreten uns ajuts públics per compensar les despeses derivades del copagament que estableix el Reial decret legislatiu 1/2015 de garanties i ús racional del medicament, amb l’objecte de garantir el compliment terapèutic dels pensionistes residents a les Illes Balears.

L’objectiu del Govern és garantir que el pagament dels medicaments i productes farmacèutics no sigui un obstacle per a l’adherència als tractaments farmacològics, qüestió que és especialment necessària entre els col·lectius que més propensió presenten a la cronicitat de les patologies i, en conseqüència, a una polimedicació, com és el cas de la gent gran i de les persones amb discapacitat.

En aquests grups de població, un possible abandonament dels tractaments suposa un perill per a la seva salut i una amenaça d’agudització de les patologies.

Ara, amb l’eliminació del copagament, el Govern fa una passa més en la protecció d’aquests col·lectius, ja que recupera la gratuïtat dels medicaments prescrits per la sanitat pública, que s’havia perdut l’any 2012 en virtut del Reial decret 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions.

Amb aquesta norma es va imposar als pensionistes el pagament d’un percentatge del preu de venda al públic de les medicines, amb un límit mensual establert segons la renda de cadascú.

Així, els pensionistes que cobren una renda inferior a 18.000 € anuals paguen el 10 % del preu dels medicaments, amb un límit màxim d’aportació de 8,23 € per mes; els que cobren entre 18.000 € i 100.000 € en paguen també el 10 %, però amb un límit mensual de 18,52 €, i els que tenen una renda que supera els 100.000 € anuals en paguen el 60 %, amb un límit de 61,75 € mensuals.

Cal recordar, per altra banda, que a finals de l’any 2016, el Servei de Salut ja va fer una primera passa en benefici d’aquests col·lectius i modificà el sistema de recepta electrònica perquè els pensionistes deixassin de pagar per sobre dels límits d’aportació farmacèutica establerts que havien d’assumir en aquesta comunitat autònoma.

L’any 2017, el copagament va suposar una despesa de 18,8 milions d’euros, 12,3 dels quals varen anar associats a les rendes inferiors a 100.000 € anuals, però a partir de l’1 de gener ja no s’haurà de pagar per aquest concepte.

Per fer efectiva aquesta mesura s’ha hagut de modificar el sistema de recepta electrònica i integrar-lo en els sistemes informàtics del Servei de Salut i de les farmàcies, un requeriment tècnic en el qual han participat els departaments tècnics del Servei de Salut, amb la col·laboració necessària del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *