La FFTM augmenta en un 50% els patrocinis a projectes desestacionalitzadors

La Fundació Foment del Turisme de Menorca (FFTM) ha licitat una convocatòria pública de patrocinis per a projectes “que generin un retorn publicitari per a la marca Menorca i millorin la competitivitat turística de l’illa” durant l’any 2019. La dotació econòmica és de 600.000 euros, un 50% més que l’import consignat per a aquest any.

Amb aquesta línia de patrocinis, la FFTM cerca donar suport a aquelles iniciatives privades, promogudes per entitats amb i sense ànim de lucre, que consolidin la notorietat de la marca Menorca amb una imatge diferenciada i que contribueixin a millorar la competitivitat, la diversificació, la qualitat i la desestacionalització de l’oferta turística.

Tot l’any
Ampliar la temporada turística és, efectivament, un dels grans objectius de la FFTM. Per aquest motiu, un dels requisits que han de complir els projectes que es presentin a aquesta convocatòria és que es desenvolupin entre l’1 de gener i el 31 de maig o entre l’1 de setembre i el 31 de desembre.

Segons queda recollit a les bases, les actuacions susceptibles de ser patrocinades han d’ajudar a impulsar “el turisme fora de la temporada d’estiu” i, en conseqüència, han de fomentar “la desestacionalització, els productes turístics d’hivern i l’ocupació laboral durant tot l’any”.

Més enllà de la lluita contra l’estacionalitat, la FFTM valorarà especialment els projectes i actuacions que posin en valor la competitivitat i la diversificació de l’oferta turística, que incrementin l’atractiu i la qualitat de la mateixa i que contribueixin a la construcció de productes turístics.

Més concretament, les accions susceptibles d’obtenir aquest patrocini públic són les següents:

• Els projectes, actuacions, celebracions i esdeveniments que contribueixin a la creació de producte, promoció, comercialització i diversificació turística de Menorca i que tinguin una importància especial com a atractiu turístic per a l’impuls econòmic de l’illa.

• Les accions i projectes vinculats prioritàriament a les següent branques de producte turístic: Natural, Mediterránea, Cultural, Slow, Filming i Convention Bureau.

• Les actuacions que tinguin com a objectiu la millora de la qualitat, la competitivitat i el posicionament de la marca Menorca en els mercats emissors de cara a consolidar la posició de lideratge en matèria turística.

Publicitat i transparència
Amb aquesta convocatòria pública, la FFTM aporta ordre, transparència i publicitat a la concessió d’ajuts econòmics a esdeveniments, activitats i projectes amb potencial turístic, fins fa poc canalitzats a través de convenis de col·laboració –la primera línia de patrocinis es va treure a principis del 2018.
Les empreses i entitats promotores podran presentar els seus projectes fins al 31 de setembre del 2019, o fins que s’exhaureixi la dotació econòmica. La FFTM informarà al llarg de l’any a mesura que vagi rebent les sol·licituds. Si són informades favorablement, es procedirà a formalitzar un contracte de patrocini en el qual es regularan els termes de la col·laboració.
Podeu consultar les bases i el text de la convocatòria de 2019 en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Convocatòria 2018
La primera convocatòria de patrocinis de la FFTM, dotada amb 400.000 euros, ha cobert els esdeveniments i actuacions realitzats entre els mesos de gener-maig i setembre-desembre del 2018, una iniciativa que “ha permès unir esforços entre sector públic i privat i consolidar la notorietat de la marca Menorca, així com especialitzar i millorar l’oferta turística de qualitat fora de la temporada alta”.
En total, s’hi han presentat una vintena de projectes que han servit per reforçar el producte esportiu, natural, cultural i gastronòmic de Menorca. Alguns d’aquests esdeveniments tenen una llarga tradició a l’illa, com el Festival Menorca Jazz, l’Artiem Half Menorca Triatló o el Compressport Trail Menorca CdC, i d’altres són apostes noves com el Hats&Horses, el Cooking Films o el Brunch Menorca.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *