Els consells insulars tenen ja les competències de gènere, dona i LGTBI La mesura s'aprovà en el darrer consell de govern


El Consell de Govern del passat 21 de desembre va donar  el vistiplau al decret per incorporar a l’ordenament jurídic el traspàs de les funcions i els serveis inherents a les competències de les polítiques de gènere i dona i LGTBI als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. D’aquesta manera, es compleix amb el compromís que aquest traspàs és efectiu a partir d’avui dia 1 de gener de l’any 2019.

El cost efectiu total del traspàs és de 3.053.294,07 euros, tal com es va acordar i aprovar en la Comissió Mixta Govern – Consells Insulars que es va dur a terme el passat 21 de novembre al Consolat de Mar, i ratificat definitivament en la Comissió Mixta duita a terme el 17 de desembre. Aquesta quantitat és el resultat de sumar 2.368.534,07 euros del cost efectiu anual del traspàs de gènere i dona, més 2 milions d’euros provinents del Pacte d’Estat (500.000 euros anuals durant 4 anys) i 184.760 euros corresponents al cost efectiu anual en polítiques LGTBI. Per altra banda, també es traspassa el personal necessari per complir les funcions que assumiran els consells insulars.

Així doncs, a partir de l’any que ve els consells insulars assumiran les funcions i els serveis de gènere i dona que impliquen una acció més directa amb la ciutadania en aquestes matèries, tant pel que fa a sensibilització i formació, com a la lluita contra les violències masclistes o a la inclusió social i l’atenció de les dones víctimes. Per tant, els consells insulars passaran a dur a terme accions com la posada en marxa de mesures relacionades amb la prevenció de violències masclistes i l’atenció i la protecció de les dones víctimes; l’elaboració dels plans estratègics d’igualtat insulars i el seguiment dels plans municipals; o l’elaboració d’informes d’avaluació d’impacte de gènere, a més d’aplicar mesures de participació i sensibilització.

Per la seva banda, el Govern continuarà exercint les funcions i els serveis de planificació, investigació i coordinació institucional de la transversalitat de les polítiques de gènere, com per exemple el seguiment del compliment de la Llei d’igualtat 11/2016, la posada en marxa de projectes de coeducació, la promoció de plans d’igualtat a les empreses o l’elaboració del pla contra el tràfic de dones i nines amb fins d’explotació sexual.

Pel que fa a les polítiques LGTBI, els consells insulars també assumiran les funcions i els serveis que impliquen una acció directa amb la ciutadania, com l’impuls de consells o comissions de participació LGTBI o el disseny i l’aplicació de polítiques i accions per erradicar la desigualtat, així com l’atenció i la informació per a les persones LGTBI sobre programes i recursos per facilitar l’exercici dels seus drets, i l’aplicació de mesures de sensibilització.

L’Administració autonòmica continuarà exercint funcions de coordinació i planificació com l’impuls d’un pla interinstitucional que garanteixi la coordinació entre els diferents organismes competents, el suport operatiu per al funcionament del Consell LGTBI de les Illes Balears o el disseny d’un servei d’atenció integral per atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.

Durant aquesta legislatura, s’han enllestit els traspassos de serveis i funcions en matèria de serveis socials, de promoció turística i de joventut, aquest darrer només al Consell Insular de Mallorca, perquè la resta ja tenia les competències transferides.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *