Presentades les línies mestres de la nova Ciutadella Aposta forta pels habitatges socials al nou PGOU

Els representants dels grups municipals que conformen l’equip de govern de Ciutadella (PSM-PSOE-GxC), encapçalats per l’alcaldessa, Joana Gomila, han presentat aquesta setmana les línies mestres de la Ciutadella del futur, a partir del document de revisió del Pla general del municipi (PGOU), que anirà per a l’aprovació inicial al proper Ple de desembre, dia 20.

Segons han remarcat tots els grups polítics del govern, s’hi proposa un nou pla general no expansiu, especialment definit per aconseguir una ciutat amable i accessible, amb mobilitat diversificada. A més, hi posa bases prou concretes per assegurar la millora dels equipaments, amb una atenció preferent per fer reserva per a habitatges socials. Els principis bàsics, per tant, sobre els quals s’articula el document volen ser la contenció, la requalificació, la gestió ajustada i la sostenibilitat.

Una de les principals apostes del document és assegurar una previsió d’oferta d’habitatges socials per al període de vigència del Pla general. Si ara mateix la disponibilitat és de 73 habitatges de lloguer social la prospecció de desenvolupament arriba als 970 habitatges com a proposta total amb el cent per cent del nou PGOU executat.

El principi de la contenció també és transversal, per com preveu una gestió ajustada a la sostenibilitat, pel que fa a l’adequació de l’oferta de sòl, d’habitatge i d’espai per a activitats econòmiques. De les 801’32 hectàrees de sòl urbà i 480’55 d’urbanitzables sobre una hipòtesi de 122.000 habitants del Pla anterior ( de 1991), es proposa ara passar a 898 hectàrees de sòl urbà i 122’6 d’urbanitzables, per acollir les previsions de 48.000 persones, com a estimació de població futura, fins a 2035. Al web www.ajciutadella.org  es pot veure un resum executiu i la memòria social.

Un cop aprovat inicialment el nou PGOU amb la publicació al BOIB quedarà obert el termini d’exposició pública (45 dies hàbils) i tota la documentació estarà a disposició de la ciutadania i es podrà consultar de forma presencial a l’Ajuntament i a través de la pàgina web municipal.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *