Preocupació per la processionària a la Plaça Empordà El PP-Ciutadella presenta una moció al plenari

El passat dia 8 de gener de 2019 el parc situat a la plaça de l’Empordà va haver de ser tancat i precintat degut a una plaga de erugues processionàries. Es podia comprovar in- situ la seva presencia per les innumerables bosses que hi havia als pins i per les erugues que es trobaven a nivell de carrer.

L’eruga processionària pot ser molt perillosa pels infants i pels animals. Als infants els hi pot produir des d’urticàries fins a problemes respiratoris greus, mestres que als animals, com els cans, pot arribar a ser mortal.

En aquest sentit la Protectora d’Animals va publicar al seu Facebook un avís pels propietaris de cans per extremar precaucions degut a la processionària.

Que la plaga de processionària hagi sortit a la plaça de l’Empordà es greu perquè davall dels pins hi ha un parc infantil amb molta concurrència d’infants, on hi va gent gran a seure i a on també hi passeja molta gent amb cans. A més la proximitat de l’Escoleta Infantil Joguina és motiu de preocupació i creim que és un fet molt greu haver deixat que açò pugui passar.

L’1 de juliol de 2016 la Junta de Govern va acordar l’adjudicació a l’empresa TRACME el contracte de servei de desinfecció, desinsectació i desratització del casc urbà, urbanitzacions i edificis municipals. Un dels serveis objecte del contracte era, precisament, el control de la processionària. Aquest contracte va ser formalitzat el 5 de juliol de 2016 per un període inicial de 2 anys i va ser posteriorment prorrogat, mitjançant una proposta de l’Alcaldessa i elevada a junta de govern, fins el 05-07-2019.

El tractament fitosanitari pel control de la Processionària que s’especificava al Plec de prescripcions tècniques especificava un total de 8 localitzacions, però en cap cas hi estava contemplat la Plaça de l’Empordà.

Per tot açò, es Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

  1. Que l’equip de Govern doni les explicacions oportunes pels motius pels quals no està inclosa la Plaça de l’Empordà als plecs de prescripcions tècniques del tractament fitosanitari pel control de la Processionària.
  2. Que l’equip de Govern expliqui a aquest Ple quin procediment s’ha seguit per eradicar la plaga, quin control es durà i de quina manera es garantirà la seguretat ciutadana a la Plaça de l’Empordà.
  3. Que s’inclogui de forma immediata la Plaça de l’Empordà al llistat d’actuacions del servei fitosanitari de control de la processionària
  4. Que es faci un control a tot el municipi de la plaga de processionària, especialment on hi ha parcs infantils o presència d’infants, a fi de poder actuar i garantir la seva seguretat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *