Destinen 540.000 € a una nova convocatòria per a programes de sanitat ramadera Els destinataris d’aquestes ajudes són les agrupacions de defensa sanitàries (ADS) de les Illes Balears

La convocatòria d’ajudes d’enguany per al desenvolupament de programes sanitaris a la ramaderia tindrà un import de 540.000,00 €. El Consell de Govern ha autoritzat el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) a iniciar un expedient de despesa per aquesta quantitat.

D’aquesta manera, es manté l’import total que s’hi va dedicar l’any passat. Tot i que, en un principi, la darrera convocatòria preveia una despesa de 400.00,00 €, aquesta es va incrementar en 140.00, 00 € atès el gran nombre de sol·licituds que va rebre el FOGAIBA.

Les ADS són entitats associatives integrades per ramaders d’una mateixa espècie, la finalitat de les quals és aconseguir la millora sanitària i productiva de les explotacions ramaderes mitjançant la posada en pràctica d’un programa sanitari comú.
Aquestes ajudes compensaran el cost de les actuacions de prevenció, control, lluita i eradicació de malalties dels animals incloses en els programes o actuacions sanitaris que duen a terme les ADS.

Algunes de les actuacions subvencionables són controls sanitaris, proves diagnòstiques, anàlisis de laboratori o altres mesures de detecció de malalties dels animals, incloses les de l’actuació professional dels veterinaris de les ADS. També se subvenciona la compra i l’administració de vacunes, medicaments veterinaris, biocides o altres productes zoosanitaris.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *