Balears se situa al top 10 de regions amb més atractiu turístic del seu entorn competitiu més immediat L'AETIB ha actuat com ‘actor impulsor’ en la generació dels nous recursos de vigilància estratègica en matèria de competitivitat turística de la Fundació IMPULSA BALEARS

La vicepresidenta del Govern i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme i el director gerent de l’AETIB, Jaume Alzamora, han presentat recentment a Madrid els resultats de la primera edició de l’índex de competitivitat turística (i|ICT) elaborat per la Fundació Impulsa, juntament amb la presidenta de l’entitat, Carmen Planas i el director tècnic de la Fundació, Antoni Riera. L’Índex de Competitivitat Turística, per al qual s’han analitzat 280 regions de 38 països, situa les Balears en la posició 8 del rànquing de competitivitat turística i insta a abordar una reformulació estratègica dels pilars que sustenten la posició competitiva actual per assegurar el desenvolupament del sector i la seva contribució als agregats regionals.

Durant la presentació, que s’ha fet en el marc de l’i|meeting titulat ‘Turisme i competitivitat a Balears: reformulació estratègica per a un nou lideratge’, la vicepresidenta ha destacat que “els resultats avalen les polítiques impulsades per part del Govern durant aquesta legislatura per a la preservació del medi ambient i el patrimoni cultural i l’aposta per la qualitat turística per canviar un model que durant dècades s’ha basat a atreure el major nombre de turistes possible, mentre ens mostra els nostres punts febles perquè puguem continuar treballant en ells”.

A la seva intervenció, Antoni Riera ha assenyalat que “Balears està en condicions de traduir maduresa per sofisticació i avançar, així, cap a l’exercici d’un nou lideratge que millori la rendibilitat, tant privada com social, del turisme”. Aquí radica la importància d’abordar “una reformulació estratègica dels pilars que sustenten la posició competitiva actual per assegurar el desenvolupament del sector i la seva contribució als agregats regionals”.

En termes generals, Balears se situa en un tram de competitivitat turística ‘molt alta’ integrat per les regions que ocupen les primeres 50 posicions de la distribució, totes elles europees, entre les quals troben 12 de les 17 comunitats autònomes espanyoles. D’aquesta manera, a les illes tan sols les precedeixen les regions espanyoles d’Andalusia (posició 1), Catalunya (posició 2) i Madrid (posició 7), les franceses Provença-Alps-Costa Blava (posició 3), Llenguadoc-Rosselló (posició 6), l’alemanya Berlín-Brandembrug (posició 4) i l’austríaca Baixa Àustria-Viena (posició 5). De les regions de la resta de l’estat de marcada intensitat turística, la Comunitat Valenciana se situa en la posició 9 i les Canàries en la posició 21.

Així mateix, Riera ha exposat que l’i|ICT, que mesura la posició competitiva regional des de l’agregació progressiva i ascendent de 12 pilars i 89 indicadors diferents, evidencia que la favorable posició de Balears se sustenta, fonamentalment, als pilars d’infraestructures i instal·lacions disponibles –gràcies al lideratge manté en transport aeri (posició 7) i equipaments turístics (posició 2)–, seguits d’aquells que apel·len als recursos de base –ja siguin naturals (posició 31) o culturals i recreatius (posició 39). Per contra, l’arxipèlag presenta un ampli marge de millora en els aspectes relacionats amb l’ordenació de l’espai turístic (posició 158) –doncs el grau de gestió sostenible de determinats recursos (aigua, aire, territori, etc.) no concorda amb la priorització política i econòmica del turisme a les illes (posició 2); i, especialment, en els que deriven de l’entorn regional –tant pel que es refereix al capital humà i el mercat laboral (posició 210), l’entorn de negoci (posició 209) o la integració tecnològica (posició 126), entre d’altres.

Jaume Alzamora, director de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, ha destacat la importància de disposar de dades fiables i comparables sobre el posicionament competitiu per poder elaborar l’estratègia convenient “que ens permeti aconseguir el nostre objectiu, convertir el turisme de les illes en un turisme sostenible.”

En aquest context, el coneixement en mans dels operadors de les illes és, en paraules de Carmen Planas, “l’actiu més important a l’hora de crear valor compartit entorn del turisme, fet que justifica especialment que IMPULSA BALEARS prengui, avui, la iniciativa en aquest àmbit”.

A l’acte celebrat a l’avantsala de la fira turística més important de l’estat, FITUR, ha assistit el director de l’Organització Mundial de Turisme, Manuel Butler, el conseller de Treball i Indústria del Govern Balear, Iago Negueruela, representants dels quatre Consells Insulars i un centenar d’agents econòmics i socials de les illes, així com del panorama turístic empresarial estatal.

Impulsa i l’i|ICT

El desenvolupament d’i|ICT, com a eina de vigilància estratègica, s’ha dut a terme d’acord a les metodologies internacionals de referència, segons les quals l’atractiu turístic d’una regió deriva del conjunt de factors i polítiques que afavoreixen el desenvolupament del sector turístic, així com la seva capacitat per contribuir a la millora de la competitivitat global del territori en què opera.

Les noves eines i publicacions relacionades amb l’Índex de Competitivitat Turística estan disponibles en www.impulsabalears.org.

IMPULSA BALEARS és una plataforma de coneixement estratègic i interacció regional que treballa per facilitar la presa de decisions dels agents econòmics i socials i la configuració d’una agenda de transformació productiva amb un impacte significatiu sobre la competitivitat global de Balears. Com a fundació reconeix al conjunt de la societat balear com a principal beneficiari de la tasca que desenvolupa de forma rigorosa, sistemàtica i independent dels condicionants específics de les institucions públiques i privades que li donen suport.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.