Surt a licitació la Prova pilot de reutilització d’aigua regenerada per a la recuperació d’aqüífers sobreexplotats a Menorca El pressupost és de 488.890,00 € que es finançarà amb l’impost de turisme sostenible

El passat 31 de gener es va publicar la licitació del contracte per a dur a terme una prova pilot de reutilització d’aigua regenerada per a la recuperació d’aqüífers sobreexplotats a Menorca, al terme municipal de Sant Lluis, amb un pressupost de 488.890,00 € que anirà a càrrec de l’Impost de Turisme Sostenible.

Amb aquest contracte es podran  determinar els paràmetres d’operació de la infiltració, comprovar la millora ambiental que suposa la infiltració  a l’àmbit local i determinar la viabilitat econòmica de l’actuació a altres llocs i altres escales.

La prova consisteix en la instal·lació d’una planta pilot de tractament avançat i infiltració d’aigües regenerades per estudiar la infiltració com a possible mesura de recàrrega d’aqüífers. El contracte es divideix en 4 lots i té una durada de 20 mesos.

S’instal·larà una planta d’osmosi inversa amb capacitat de tractament per 100-200 m3 dia i es faran 2 pous d’infiltració i un  mínim d’11 piezòmetres de control  a diferents distàncies. Es  preveu la dotació amb equipament de control a totes les instal·lacions i la realització d’un estudi d’alternatives d’operació de la recàrrega per garantir la preservació de l’aqüífer abans de la prova pilot. La prova d’infiltració tindrà una durada d’un any. Com a resultat de la prova es comptarà amb un model per avaluar els efectes de la infiltració sobre els nivells piezomètrics i la qualitat de l’aigua subterrània a mig i llarg termini, la simulació de diferents escenaris i la valoració dels seus costos.

S’ha triat la depuradora de Sant Lluis per la qualitat de l’aigua depurada de la planta, tant per l’absència d’activitat industrial potencialment contaminant de la zona com per els diferents graus de tractament disponibles a la mateixa instal·lació.

La pressió humana a les illes i els diferents escenaris de creixement de població i de canvi climàtic fan necessària la recerca de noves fonts de recursos, que permetin alhora tancar el cicle de l’aigua. Inspirats en altres experiències de recàrrega d’aqüífers amb aigua regenerada duites a terme a d’altres països, com ara a Alemanya i a Califòrnia, amb aquest contracte es vol estudiar el potencial de la reutilització d’aigües regenerades per la recàrrega d’aqüífers.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *