El Consell Insular finalitza les feines de consolidació de la cova de Diodorus i les capelletes de cala en Forcat

La cova de Diodorus, situada al terme municipal de Ciutadella, conté una gran quantitat d’inscripcions possiblement romanes, en algunes de les quals es pot llegir el nom de Diodorus, d’on prové el topònim de la cova.

El sostre de la cova es trobava en una situació precària, ja que presenta fractures i alguns blocs corrien el perill de desprendre’s. Les inscripcions, per altra banda, s’han vist afectades per les filtracions d’aigua motivades per les esquerdes del sostre. És per aquest motiu que, des del Servei de Patrimoni del Consell Insular, es va emprendre una actuació per a evitar el col·lapse del sostre de la cova i preservar així les inscripcions.

La primera actuació que va consistir en l’eliminació de la vegetació que creixia sobre el sostre de la cova, per tal d’alleugerar el pes que suportava i aturar l’acció destructiva de les arrels. També va ser necessari practicar un pas d’accés a l’interior de la cova d’una amplària aproximada d’un metre i mig, retirant manualment el pedreny solt acumulat al llarg del temps a l’interior de la cova. 

Per tal d’evitar la caiguda de blocs més petits, es va procedir a la col·locació en el sostre de la cova d’una malla de triple torsió ancorada als laterals del seu perímetre amb disset ancoratges metàl·lics. Paral·lelament, es va realitzar l’apuntalament provisional del sostre de la cova amb puntals d’obra, amb l’objectiu de garantir la seguretat i evitar el col·lapse del sostre durant els treballs de perforació i d’apuntalament definitiu. Seguidament, es van realitzar set perforacions a la roca, des de la part exterior de la coberta de la cova. Després es van passar les corresponents set barres de ferro que es van ancorar al terra de la cova, entre dos i tres metres de profunditat, amb l’ajut d’una perforadora hidràulica. Aquests ancoratges van servir d’ànima, a partir de la qual es formen els pilars de sosteniment de la coberta de la cova, a base de ciment portland amb calcària. 

El resultat són set columnes de 25 cm de diàmetre, a les quals se’ls va donar un to de color que permet, en la mesura d’allò possible, la seva integració a l’entorn. Aquestes columnes sostindran el sostre de la cova i evitaran el seu col·lapse total.

Pel que fa a les capelletes de cala en Forcat, es tracta de sis nínxols o capelles picades a la roca de la paret d’un petit barranc. Aquest indret es coneix també com a «nimfeu de cala en Forcat». Els nimfeus eren santuaris d’època romana, amb presència d’aigua i dedicats a les nimfes. Però a les capelletes de cala en Forcat no hi ha cap font i tampoc hi ha evidències que hi hagués un dipòsit d’aigua en aquest punt. Tot i així, per la seva tipologia podria tractar-se de part d’un element de tradició hel·lenística (segles iv-i aC), i a les capelles es col·locaria algun tipus d’imatges de persones o divinitats, o bé urnes funeràries que contindrien cendres de difunts. La seva adscripció a l’època romana estaria sostinguda per l’existència de fragments de ceràmica d’aquesta època als voltants.

Aquest indret havia estat objecte de pintades, que el Consell Insular es va encarregar de netejar. Però existia un altre problema: un gran fragment de la paret rocosa que conté les capelletes s’estava desprenent, i amenaçava amb la destrucció de gran part del conjunt.

Per aquest motiu, tot el fragment de roca que havia fet moviment va haver de ser ancorat a la roca ferma, per evitar que es desprengués. Tot aquest volum de roca, format per diferents blocs, té unes dimensions aproximades de 7 metres de llarg. 4 metres d’alt i 3 metre de gruix. L’enorme pes d’aquest volum de roca va fer necessària la realització de deu perforacions que arriben a la roca ferma. Dins de cada perforació s’hi va introduir una barra metàl·lica d’uns cinc metres de longitud, per tal de subjectar els blocs en perill a la roca ferma. 

Durant els pròxims dies es procedirà a dissimular els punts on es van fer les perforacions, per tal de minimitzar-ne l’impacte visual. Per altra banda, un cop acabada aquesta darrera feina, s’instal·larà un cartell explicatiu de la importància històrica de l’indret.

Tant la intervenció a la cova de Diodorus com la de cala en Forcat han estat realitzades per l’empresa INACCÉS, especialitzada en treballs de geotècnia vertical.

Nou web Govern Balear

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.