Joana Gomila, candidata a la batlia pel PSM Més per Menorca

 • Com veu una batlessa el paper que les dones desenvolupen a les institucions?
 • Les dones podem governar a les institucions perquè estem igual de preparades que els homes i per açò consider important que moltes dones haguem donat la passa per estar al capdavant, per exemple dels ajuntaments o del Consell Insular . Les visions en un equip format per homes i dones poden ser diferents, però enriqueixen i ajuden a trobar millors solucions. A Ciutadella anam fent passes en aquest sentit i sembla que a aquestes eleccions locals, la majoria dels partits presentaran una dona encapçalant les seves llistes electorals. Açò és una bona senyal.
 • Quines actuacions es fan des de l’Ajuntament per arribar a aquesta igualtat entre gèneres?
 • Estem a punt de presentar el primer Pla d’igualtat que tindrem a Ciutadella, i que implica a tota l’administració. Tots els que feim feina a l’Ajuntament i els ciutadans en general, hem d’entendre la igualtat com una realitat en el dia a dia. I també impulsar a fer una ciutat igualitària. No ha d’importar el fet de ser home o dona per viure en igualtat a Ciutadella i així ho hem demostrat amb algunes iniciatives que hem posat en marxa des de la regidoria d’Igualtat al llarg d’aquest mandat. Per aquest 8 de març, Dia Internacional de la Dona, hi ha preparada una activitat de fòrum de teatre per la igualtat, juntament amb el grup de teatre Sant Miquel. El meu desig seria no haver d’anar reivindicant la igualtat, sinó que hauria de ser una cosa totalment natural pel fet de ser persona.
 • El maig farà 4 anys que vau accedir per primera vegada a la batlia de Ciutadella. Ho esperàveu després de tants d’anys de binomi PP-PSOE?
 • Des del PSM sempre s’ha fet feina per créixer. És cert, però, que no fiàvem tenir la batllia tot i que confiàvem en que la gent valoraria la feina feta des de les regidories quan vam pactar govern amb el PSOE o des de l’oposició així com amb l’equip de persones preparades i honestes que ens presentàvem a la llista electoral del PSM- Més Per Menorca. Ara tenim encara més confiança, perquè hem demostrat que sabem governar i que es pot governar amb tres partits diferents. Des del principi ens vam marcar uns objectius que hem anat complit. Hem treballat en equip com a PSM, però també amb la resta de forces polítiques i amb ganes de tornar a formar equip amb les forces d’esquerres. I a revalidar la batlia, és clar, amb aquesta manera diferent de governar.
 • Com és aquesta manera diferent de governar?
 • Tenir en compte que s’ha de fer feina en equip, i tenir molt clar que tots sumam, pel que no té cap sentit només pensar en un bon nombre 1 si no està recolzat per un bon equip. I en el cas del PSM és així formam un equip. Som gent honrada, preparada i tenim molt clar que els doblers públics que gestionam són públics: de tota la ciutadania i per tant, s’han de gestionar bé. També tenim clar que hem de potenciar la participació i la transparència amb l’objectiu de que els ciutadans formin part de la gestió i que tenguin oportunitats per decidir com volen que sigui la seva ciutat i així ho hem fet. Pel que fa a l’equip de govern crec que també hem fet un bon equip per treballar. En els temes que a vegades no ens hem avingut, ens hem assegut, hem xerrat i hem arribat a consens per tirar endavant. Perquè lo important és el benestar dels ciutadans, no veure quin partit ha de tenir més lideratge.
 • Quins canvis ha duit aquesta manera diferent de governar?
 • A nivell econòmic tenim un ajuntament totalment sanejat. Hem amortitzar 1,7 milions de deute de forma anticipada. Quan acabi el 2019 l’Ajuntament tindrà un deute de 3,5 milions, que és poc. Hem fet feina amb recursos propis sense haver-nos d’endeutar, junt amb altres administracions, que han aportat bastant i ens ha servit per fer inversions que han millorat la ciutat. Per altra banda, a nivell de participació hem realitzat projectes com Visita el teu barri. De fet, hi ha hagut vesins que ens han dit “és la primera vegada que un batle ens ve a veure a ca nostra”. El ciutadà vol que surtis de l’Ajuntament i coneguis quina és la seva realitat i les necessitats que tenen. Hem fet espais de ciutadania per explicar el Pla General, el pressupost o l’Administració electrònica i també s’han fet moltes activitats junt amb entitats, hem fet poble. Hem fet Sortir al carrer, carnaval temàtic on tothom hi ha participat, hem celebrat el Dia del dret dels infants,de la Dona etc.. Totes aquestes accions fan que el ciutadà es senti més com un poble i que estimi la ciutat. Hem potenciat accions de millores al comerç i als mercats agrari i d’artesans. Hem posat en marxa programes d’ocupació i formació per joves i per aturats de llarga durada, amb el suport del SOIB . I açò s’ha aconseguit perquè ho hem volgut fer fent feina com un equip.

 • Ha estat, a més, una legislatura molt tranquila
 • S’ha aconseguit un nivell de crispació molt baix, per no dir nul. Per una banda perquè així ho hem establert des de l’equip de govern, des del qual hem fet feina de manera coordinada i amb els temes que no ens hem avingut, ho hem xerrat i hem resolt els problemes des de dins. I també és cert que la oposició no ha propiciat un clima de crispació, sinó que ha valorat la feina de l’equip de govern i,com li pertoca, ha fet el control i el seguiment de l’acció de govern d’una manera sensata.
 • Quins objectius marcats a nivell social heu aconseguit i quins no?
 • Sempre hem posat la persona com a centre de la nostra gestió. Per tant, una part important ha estat l’atenció a les persones. Un dels projectes ha estat la posada en marxa del centre d’alzheimer, que el PP a l’anterior legislatura, va considerar que no era necessari. Aquest centre va començar amb 6 usuaris i ara mateix n’hi ha 25. Per altra banda, el 2021 acaba el contracte de lloguer de la Clínica Juaneda, que ara ocupa part del geriàtric i esteim fet feina conjuntament amb les altres administracions per tal d’ampliar places de dependència, pensant en les necessitats de Ciutadella i per açò a banda de les places de geriatria com les que tenim ara, poder oferir pisos tutelats, places de convalescència, places de respir, etc. Tot mantenint la presència de la Clínica Juaneda a Ciutadella, que presta una bona atenció sanitària als turistes i també a persones residents. S’ha millorat la casa d’acollida. S’han cedit dos pisos a la Fundació per discapacitats per malalts mentals crònics. Tenim dos pisos de l’IBAVI llogats per temes d’emergència en habitatges. Ens hem compromès a cedir uns terrenys a Santa Rita per construir una residència per discapacitats físics així com per construir un centre ocupacional per a persones en discapacitat sempre que les altres administracions s’hi impliquin en la seva construcció i posada en marxa. Hem I s’han augmentat els ajuts per persones en risc d’exclusió social i per poder tenir accés a les escoletes. El que per jo ha quedat pendent és el tema de l’habitatge. No tenim competències com a Ajuntament, però ens afecta. Sabem que hi ha problemes per trobar habitatges a preus accessibles i per tot l’any. I és un problema. Hem intentat que els diferents bancs cedissin pisos a l’Ajuntament i no va ser possible. També hem reclamat a l’IBAVI que traiés tots els pisos que tenia per lloguer, que açò si que s’ha fet, però no és suficient. Ens hem quedat sense sòl per construir més pisos socials. Però en el nou Pla General es contempla el desenvolupament de diferents zones en les quals hi ha una part destinada a construir fins a 900 habitatges socials. És una feina a seguir fent i reclamant a les administracions competents solucions per alleugerar un problema greu. El dret a un habitatge digne és un dret que tenim totes les persones.

 • Què recolliu de la legislatura i vos agradaria seguir?
 • S’han posat bases per molts de projectes que per la seva envergadura no donen temps a acabar en 4 anys. I també volem seguir fent feina perquè les persones que viuen a Ciutadella facin poble, sentin la ciutat com a casa seva en el marc d’una Ciutadella que és Ciutat Amiga de la Infància i Ciutat Educadora. Els projectes que han de continuar són: l’ampliació del geriàtric, l’obertura del Teatre des Born i la nova gestió, la museització de Can Saura o els projectes d’inversió per valor de 1,5 milions d’euros a les urbanitzacions que s’han d’executar. Tenim clar que el turisme és un dels pilars de la nostra economia i hem de tenir les urbanitzacions embellides per donar un punt més al nostre producte turístic. També hem aconseguit Can Saura cultural i queda fer els jutjats al solar de Santa Rita per part del Ministeri, amb el compromís ferm ja del ministeri de construir-los. Tenim l’estació marítima amb un nou ús, el de nou Centre Integrat de FP d’Hoteleria i Turisme, que ens servirà per tenir bons professionals formats. S’han fet millores en el port interior i el dic. El port interior quedarà totalment renovat, amb nou clavegueram, aigua i pluvials i embellit, aportant una part econòmica per les obres. L’objectiu ha estat, a banda de la feina conjunta amb Ports IB, comerciants i restauradors, tenir el port renovat amb instal·lacions adequades i fer-lo més atractiu pel turisme, que potencii la seva vesant comercial, sense deixar de banda la conservació del patrimoni, que són les murades. En patrimoni també veurem la renovació del Reial Alcàsser, pel qual tenim 1,8 milions d’euros de l’impost de turisme sostenible així com la restauració del Castell de Sant Nicolau. Una altra obra important ha estat la connexió del clavegueram amb Cala Morell. D’aquesta manera treballam per aconseguir que totes les urbanitzacions tenguin clavegueram. Hem fet millores als parcs infantils i n’hi ha dos més de projectades per el 2019. Hem fet millores a les instal·lacions esportives amb nous llums, el canvi de gespa; millores a les escoles junt amb l’IBISEC, des del gimnàs a Pintor Torrent, els banys nous a Monte Toro o el pati reformat a Pere Casanovas, pintar diferents centres, etc. En tema d’aparcaments, hem fet feina, ampliant places a l’aparcament de canal Salat i a la zona esportiva però n’hi queda molta per fer. Necessitam repensar la mobilitat a Ciutadella, pensar on podem posar aparcaments i a la vegada conscienciar-nos que hem de deixar els cotxes a casa si podem, apostar per una mobilitat més sostenible, més saludable i amb visió al compromís de 2030 d’una Menorca més verda i a la vegada poder veure el Born lliure de cotxes. Ens queden dins del tinter moltes coses per fer que el que ajuden és a crear ciutat.
 • Hi ha hagut alguns temes que han creat diversitat d’opinions i en els quals l’Ajuntament s’ha implicat. Com es resolen les situacions en què hi ha dues visions molt diferents?
 • És important en alguns temes arribar a un equilibri. La convivència al nucli antic, n’és un exemple, perquè és un conflicte complicat de resoldre, les postures de vesins i comerciants estan bastant allunyades. Per açò crec que hem de fer feina per arribar a consensos. Per part de l’Ajuntament també hem d’aconseguir que el centre històric sigui una zona realment habitable, amb projectes com el de la fibra òptica que ara començam, i que tant vesins com comerciants i restauradors puguin desenvolupar millor la seva tasca diària. També el tema de l’aparcament al nucli antic s’hauria de replantejar, perquè la gent que hi viu hauria de tenir facilitats. Un altre tema que ha creat divergència d’opinions és el del Parc fotovoltaic a Son Salomó. Mai ens hi hem oposat, i així ho vam especificar damunt el nou Pla General, però també tenint molt en compte la protecció del patrimoni. L’equilibri és el que ha de regnar en temes com aquests.

 • Quines promeses fareu al ciutadellencs en les eleccions de maig?
 • La gent es cansa que durant un mes els hi prometem coses. Per jo la garantia és el que s’ha fet durant els darrers quatre anys. El que oferirem com a PSM és el que hem fet durant la legislatura, així com diferents temes que creiem que la ciutadania demanda. El compromís amb el benestar de les persones i el suport al teixit associatiu, que és el que ens ajuda a fer poble, a fer xarxa, estar els ciutadans a gust a la nostra ciutat, recolzant-nos els uns als altres. El ciutadà pot veure com hem millorat Ciutadella asfaltant carrers i camins; s’han fet infraestructures noves, com al carrer Mallorca o a Josep Salord i Farnés, s’està fent al Roser… i seguirem treballant per millorar les infraestructures i els carrers de Ciutadella. Tenim al PIC proposat la millora del carrer de Sa Perdiu i de s’Abellarol a Son Carrió o la vorera nova a Cala Morell, unes de les demandes del programa de Visita al teu barri. O 13 projectes ja aprovats de millores a les urbanitzacions o la millora a l’espai públic del costat del cementeri i de la via perimetral. Hem recuperat Can Saura i feim obres al Teatre des Born i hem de treballar per posar-los en funcionament, així com per construir la nova escola de música. Per tant, crec que durant el mes electoral no caldria dir gaire cosa, sinó que la gent observàs el que s’ha estat fent. I l’objectiu del PSM és poder seguir fent feina com fins ara, millorant en les coses en les quals ens haguem pogut errar i acceptant les crítiques constructives que ens ajudin a avançar a tots. Açò voldrà dir que els ciutadans s’impliquen en el nostre poble, i ho comuniquen a qui realment correspon amb l’objectiu de canviar les coses treballant conjuntament. Noltros esteim totalment oberts a rebre aquestes crítiques constructives per poder millorar. És important, però ,recordar què s’ha fet i com s’ha fet, i demanam a la ciutadania que segueixin confiant en nosaltres,en el PSM, per seguir millorant Ciutadella, que crec en aquests quatre anys ha viscut un canvi molt important.
Bé de Menorca, ara i sempre producte local

Pomada Xoriguer

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *