Menorca Talaiòtica - Unesco

Les obres que vénen a les urbanitzacions

A banda dels grans projectes turístics que hi ha engegats a Ciutadella -com l’obertura de les coves de Cala Blanca- l’Ajuntament té previstes algunes millores per embellir i reformar les urbanitzacions del municipi. En total, s’invertiran més d’1.300.000 euros, en petits projectes que es repartiran a totes les zones turístiques. Algunes d’aquestes obres està previst que comencin en acabar la temporada d’estiu d’enguany.

PIC i places turístiques com a font d’inversió

La regulació de places turístiques i el Pla insular de cooperació són les dues fonts d’inversió amb les que l’Ajuntament compta per dur a terme les obres de millora a zones turístiques. Amb recursos propis del consistori ja s’han fet algunes millores durant la legislatura, com és la instal·lació del clavegueram a Cala Morell (amb una inversió de gairebé un milió d’euros), la millora de l’entrada a Cala Blanca o el canvi de llums de l’Avinguda Simón de Olivar de Calan Blanes. Pel que fa a les inversions que queden tancades en pressupost i projecte, quatre d’elles provenen del Pla insular de cooperació, amb un pressupost total de 396.751 euros. I vuit més de la regularització de places turístiques, amb un pressupost total de 990.500 euros.

Calan Bosch, Cala Blanca i Calan Blanes, les més afavorides

Les tres urbanitzacions més grans del municipi són les que s’enduen el gruix de la inversió, essent Calan Bosch la que veurà més inversió convertida en millores. Els projectes que s’hi duran a terme són nou paviment, voreres, eliminació de barreres arquitectòniques, nou enllumenat amb leds i millora de la zona verda situada entre els carrers de Sa Península i Gran Via Son Xoriguer, on també s’hi posaran nous jocs infantils. A banda d’aquests carrers, s’actuarà en el de Sa Platja i Sa Rosa des Vents. L’altra gran actuació és la de la millora del final del tram del passeig marítim que arriba fins al llac, on també es posaran noves voreres, nou paviment i nou enllumenat. El cost total és de 345.000 euros.

Pel que fa a les obres a Cala Blanca, l’actuació més important serà la d’instal·lar un sistema de recirculació de l’aigua d’aqüífer que dóna a la platja. I que és la responsable de la proliferació de les algues que alguns estius tenyeixen de verd la cala. D’aquesta manera, es preveu que la proliferació d’aquesta planta minvi o desaparegui, evitant el color verd que ha causat queixes per part de turistes i residents. A banda, també es millorarà l’accés a la platja eliminant les barreres arquitectòniques. I es canviarà l’enllumenat per leds, més eficients, en les zones dels polígons A, B i C. El total de la inversió a Cala Blanca serà de 266.000 euros.

La baixada a la platja de Calan Blanes també serà objecte de reforma amb aquestes inversions. Es millorarà el terra, s’hi posarà llum i es recuperarà part de la zona verda. L’altra actuació a Calan Blanes es durà a terme entre l’hotel Farragut i Los Lentiscos. Es faran noves voreres, es canviarà la pavimentació, s’instal·laran nous llums i es canviarà un tros de clavegueram que no funciona bé. En total, s’invertiran a Calan Blanes 234.500 euros.

Cala Morell i Serpentona també tindran millores, encara que més petites. Les inversions per aquests projectes provenen del PIC i preveuen canviar les voreres dels carrers Via Làctia i Andrómeda a Cala Morell; i el tancament dels contenidors de fems i la millora del parc infantil i la zona verda del passeig del riu a Serpentona. Ambdues urbanitzacions tindran una inversió del voltant d’uns 70.000 euros.

Reformes entre Son Blanc i Son Carrió

Tot i no ser eminentment turístiques, les zones de Son Carrió, Son Oleo i Santandria veuran una inversió en millores conjunta que arriba als 308.170 euros.

La més important serà la reforma dels carrers S’Abellarol, Sa Perdiu i Sa Cadernera a Son Carrió, una demanda històrica dels veïns que fa anys demanen al consistori. A Son Oleo es pretén millorar l’entrada amb noves voreres i enllumenat a l’Avinguda de la Mar i el carrer Mestre Vives. I a Santandria es preveu embellir la zona verda de darrere la platja, que ara mateix és municipal. Es farà un tancament de la zona amb paret seca, es millorarà la seguretat de les escales d’accés i es posarà nou mobiliari.

Els projectes globals

A banda de les millores en les urbanitzacions, ja estan compromeses dues inversions de caire turístic que afecten també la ciutat. Una d’elles són els treballs de conservació i millora del castell de Sant Nicolau per poder obrir-lo de nou al públic. En aquesta obra s’hi invertiran uns 75.000 euros.

També es preveu la creació de la ruta “Ciutadella mira a la mar”, un camí que uneix tot el litoral del municipi a través de punts d’interès turístic i paisatgístic, i que es podrà consultar a l’Oficina d’Informació Turística. Sobre el terreny, la ruta estarà assenyalada amb cartells informatius als punts importants, que són: Pont d’en Gil, Cales Piques, Cala en Forcat, Calan en Blanes, Camí de Sa Farola, port de Ciutadella, castell de Sant Nicolau, cala Degollador, torre des Castellà, Cala Blanca i Cap d’Artrut

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.