Millores en Mobilitat

L’intercanviador d’autobusos a la via perimetral, una guia amb informació de totes les línies i novetats al Bus de Macarella són les actuacions més destacades d’aquesta temporada.

El Consell Insular de Menorca ha aprovat la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Ciutadella per dur a terme la millora de l’intercanviador d’autobusos a la Via Perimetral. Les actuacions previstes en aquest conveni de col·laboració tenen l’objectiu d’optimitzar la zona com a estació d’autobusosrealitzant intervencions que perdurin en el futur en el cas que la zona deixés d’utilitzar-se com a intercanviador d’autobusos. Les obres seran finançades per la institució insular amb un pressupost total de 181.981,43 €, i executades per l’Ajuntament de Ciutadella.

Quines son les actuacions projectades?

 

  • Un passeig de vianants amb arbrat i millores en les condicions d’accessibilitat i utilització, creant una plataforma a nivell sobre el paviment de panot de formigó gris existent.
  • Un carril bici substituint l’existent de rajola de formigó vermell amb paviment asfàltic, millorant les condicions d’ús tant de bicicletes com de patins i sistemes de transport similars.
  • Es disposarà d’una major àrea pavimentada mitjançant formigó remolinat i amb bancs situats en zones aprofitant l’ombra dels pins i de la pèrgola de lona existent.
  • Espai per a la instal·lació de dues casetes per a venda de bitllets. Amb un acabat més digne al paviment de formigó existent a la parcel·la mitjançant morter específic per a la creació de paviment imprès.
  • Jardineres que actuen de delimitació del carril bici amb la línia de l’arbrat i marquesines metàl·liques.
  • El disseny de paviments té per prioritat la seguretat tant per el trànsit de vianants com per a la circulació de bicicletes i l’ús del passeig de vianants com andana d’accés als autobusos.
  • A la zona de l’aparcament dels Cinemes Canal Salat es millora i unifica la pavimentació i es trasllada l’accés a una distància major respecte de la rotonda, millorant les condicions de trànsit.

 

La guia

El Consell ha reforçat la promoció del transport públic com a mitjà de transport per anar a la platja a través de la distribució d’una guia que aportarà informació de totes les línies de transport que donen accés a les diferents platges de Menorca. També inclourà un mapa amb la situació de cada punt d’accés a la costa i els serveis a la platja destí, així com també possibles itineraris no motoritzats des de la mateixa. Actualment hi ha més de 25 línies que permeten accedir a diferents punts de la costa.

Bus a Macarella

Pel que fa al Bus a Macarella, després de l’experiència pilot de l’any passat, per enguany s’han aprovat una sèrie de modificacions previstes per al servei d’questa temporada. La més rellevant és la reducció en un mes del període de servei, que arrencarà l’1 de juny i conclourà el 30 de setembre, quan l’any passat va començar el 16 de maig i es va estendre fins al 15 d’octubre. A diferència de la temporada passada, es torna a reobrir la zona al pas de vehicles la darrera quinzena de maig i la primera quinzena d’octubre. D’aquesta manera es dóna resposta a la demanda de l’operador de la ruta, Autocars Torres, que havia registrat nivells d’ocupació molt baixos en l’inici i el final del període programat inicialment. Amb tot, els resultats de la prova pilot posada en marxa l’any passat ha estat valorada satisfactòriament tant per l’empresa i el Consell, com pels usuaris, que a través de les enquestes realitzades per la companyia han valorat el servei molt positivament (8 punts de 10). Una altra de les novetats que s’introduirà serà un abonament específic per a la ruta entre Ciutadella i Macarella, amb un nombre de viatges i un preu encara per determinar, limitat a una sèrie de franges horàries, amb especial preponderància de les vespertines. L’objectiu és incentivar els ciutadellencs a que segueixin amb la tradició d’anar a berenar a l’emblemàtica cala. Pel que fa als preus, no hi haurà modificacions: 4,50 euros per trajecte (4,10 si es compra l’anada i la tornada) amb descomptes del 50 per cent per a famílies nombroses i titulars d’un abonament de transports del Consell.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.