El PSOE Ciutadella presenta al·legacions a l’aprovació inicial del PGOU

Avui, la Secretària General, Portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Ciutadella i candidata a la batllia d’aquesta institució, Noemí Camps, juntament el número dos de la candidatura municipal, Andreu Bosch, i el número cinc, Guillem Bosch, han presentat les al·legacions que el PSOE Ciutadella ha registrat respecte a l’aprovació inicial dels documents integrants de la revisió del PGOU, aprovats en la sessió plenaria del passat 20 de desembre de 2018.

Durant el procés de participació per a l’elaboració dels documents aprovats inicialment, el  grup municipal socialista va fer aportacions amb l’objectiu de plasmar i seguir aconseguint el model de ciutat que volen per Ciutadella i pel que aposta el seu partit. Un cop analitzats els documents, segons va explicar Camps,  es va considerar interessant reiterar algunes aportacions perquè fossin analitzades en més detall. Per tant, després d’un procés d’estudi i participació prèvia, s’han presentat un seguit d’al·legacions per tal de que siguin considerades i incorporades al document final, de les quals en volen destacar les següents:

1. GARANTIR L’EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT

Noemí Camps ha explicat que: “necessitam que el Pla General d’Ordenació Urbana de Ciutadella sigui realista i executable, no podem repetir errades que ens duguin a la no consolidació d’espais urbans no desenvolupats o no ordenats. D’aquesta manera, una de les al·legacions presentades i pels socialistes la principal, consisteix en que el propi document del Pla garanteixi i pressuposti una Oficina D’Execució i Gestió Urbanística. Aquesta oficina seria l’encarregada d’executar i gestionar, en el calendari previst dels diferents espais a desenvolupar”.

2. MOBILITAT I MODEL DE CIUTAT

Guillem Bosch, nova incorporació a la candidatura municipal i persona de perfil tècnic (enginyer elèctric i també industrial, especialitzat amb l’àmbit de les energies renovables), ha explicat que: “el PSOE té com a prioritat el dret de la ciutadania a moure’s de forma còmoda i eficaç. La resposta passa per una de les prioritats del projecte socialista: desenvolupar una xarxa de transport públic moderna, eficient i capaç d’atendre les necessitats de tots els ciutadans com també fomentar la mobilitat a peu i en bicicleta per això el nou Pla General ha de contemplar a més de les ubicacions destinades al transport públic, connexions no motoritzades entre barris, especialment el de Dalt Sa Quintana”.

3. ESPAIS I DESENVOLUPAMENT CULTURAL

Andreu Bosch, amb una vinculació estreta amb l’àmbit cultural, ha explicat també que: “l’urbanisme té una funció transversal. I una de les dimensions importants de la ciutat és la cultural. El PSOE té com a prioritat la cultura i la resposta a la necessitat d’espais al nostre municipi per facilitar la producció cultural. En aquest sentit es proposa recollir la proposta de Teatre Grec a l’aire lliure a la zona del final des Pla cap a la plaça de Dalt es Penyals, no només pel que suposa de disposar d’un espai d’aquestes característiques, que ofereix un ample ventall de possiblitats, sinó perquè també suposa de dotar d’un espai cultural en una zona que n’està mancada”.

Finalment, Noemí Camps ha destacat que: “un entorn urbà de qualitat i una Ciutadella modernitzada, respectuosa amb el medi ambient i culturalment activa ens donarà major qualitat de vida als habitants i a la vegada servirà de reclam per altres activitats culturals i econòmiques. Som conscients de que l’espai urbà i els espai públics incideixen en tots els àmbits socials i econòmics aprofitant o millorant les sinergies del conjunt. Mai hem entès l’urbanisme com a dimensió únicament física; la bona gestió de la ciutat ha de partir sempre del coneixement precís de les dinàmiques econòmiques i socials i ha de ser fruit del rigor professional, però també de les demandes i necessitats de la societat en el sentit més ampli. El projecte urbà ha de satisfer les necessitats d’equipaments imprescindibles, d’espais públics de qualitat, de zones verdes coherents, de carrers transitables i còmodes per a tots els usuaris (vehicles, pares i mares amb cotxet, persones amb mobilitat reduïda…), amb il·luminació i dimensions adequades. Entenem l’espai urbà com a lloc de trobada i no única i exclusivament com a lloc de pas. Per tant, esbossam una Ciutadella de i per a tothom, que reforça la identitat i que vol implicar a tots els agents socials i econòmics amb l’objectiu de definir fites compartides per a la majoria de la població i que pontenciïn la nostra ciutat com a espai per viure i oferir”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *