Màxim històric d’ocupació en un segon trimestre amb 578.700 persones a l’EPA

L’Enquesta de Població Activa (EPA) ha registrat en el segon trimestre de l’any un nou màxim històric d’ocupació a les Illes Balears, amb 578.700 persones ocupades, la qual cosa suposa un increment interanual del 0,8%, és a dir, 4.600 treballadors i treballadores més. Aquesta dada mostra que les Illes continuen creant ocupació ja que es tracta del tercer registre més elevat de la història, només per darrere de dos tercers trimestres: el de 2017 i el de 2018.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, que va explicar en roda de premsa els resultats de la EPA del segon trimestre, ha destacat el dinamisme del mercat de treball de les Illes Balears, que queda constatat amb el ritme de creixement de la població activa. “El segon trimestre de l’any ja està generant una activitat en registres similars a tercers trimestres d’anys anteriors”, ha afegit.

Negueruela ha valorat positivament el mercat de treball del territori perquè, ha dit, “la forta creació d’ocupació es produeix en termes de qualitat”. L’ocupació indefinida ha crescut amb molta intensitat (més de 350.000 persones en el segon trimestre) mentre que l’ocupació temporal ha caigut en termes absoluts, la qual cosa es tradueix en una taxa de temporalitat 3,6 punts percentuals inferior a la de fa un any. Es tracta d’una reducció molt intensa que deixa la taxa en el 26,3%, ja per sota de la mitjana nacional (26,4%). És la taxa més baixa de tota la sèrie històrica en un moment de creació d’ocupació i suposa complir els objectius del Pla d’Ocupació.

Si es compara el segon trimestre de 2019 amb el mateix període de 2015, hi ha 52.900 persones més treballant, fet que suposa un creixement del 10% més, és a dir, mensualment durant aquests 4 anys s’han creat més de 1.100 llocs de treball. A més, si es comparen les dades amb els del primer trimestre de 2019, Balears ha augmentat en 62.600 el nombre de persones ocupades, la qual cosa fa que 1 de cada 5 nous llocs de treball a Espanya es generin a les Illes Balears en aquest segon trimestre.

L’EPA també constata la qualitat de l’ocupació creada a les Illes Balears. D’una banda, creix l’ocupació a temps complet, per segon any consecutiu tots els nous llocs de treball creats en 2019 són a temps complet. I per l’altre, tota la nova ocupació assalariada creada és amb contractes indefinits i els contractes temporals s’han reduït en l’últim any en 14.900 (-10,5%). En termes de qualitat, també es registra un avanç important, ja que en hores treballades s’ha produït un increment del 1,4% interanual, una dada que mostra com l’ocupació a temps parcial es va transformant en jornades completes. La taxa de parcialitat se situa ja en el 11,4%, gairebé 4 punts per sota de la mitjana nacional.

La taxa d’activitat és la més alta d’Espanya, un 79,4% i igual que ocorre amb la d’ocupació (69,7%) ambdues són cinc punts percentuals superiors a la mitjana estatal.

Atur

L’atur se situa en 79.900 persones segons la EPA del segon trimestre. D’aquesta manera, la taxa d’atur es manté pràcticament estable respecte a l’any passat, en un 12,1%, 9 dècimes per sobre de la del mateix trimestre de l’any anterior i gairebé dos punts percentuals per davall de la mitjana nacional (14,0%).

Aquest augment de l’atur es produeix en un context de creació continuada d’ocupació i de creixement de la població activa. D’aquesta forma, malgrat que s’han creat 4.600 llocs de treball en l’últim any, la incorporació de 11.900 persones al mercat laboral ha provocat que la taxa d’atur únicament hagi pogut estabilitzar-se.

En relació al primer trimestre de l’any, l’atur ha descendit un 24,8%, 26.300 aturats nous. Es tracta del segon descens més acusat d’Espanya, tant en termes absoluts com percentuals.

Les Illes Balears són també una de les Comunitats Autònomes que va reduint amb major intensitat l’atur de llarga durada i se situa en el 24,4%, el percentatge més baix d’Espanya, la mitjana del qual es col·loca en el 45,1%.

La taxa de protecció per desocupació és del 30,6% sis punts percentuals per sobre de l’any passat. Encara que la taxa ha d’arribar a nivells superiors, podem veure que comencen a notar-se els efectes de l’extensió a aturats majors de 52 anys i cal remuntar-se a 2012 per a trobar una taxa de protecció similar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *