Oberta una nova línia d’ajuts per a la projecció exterior de les activitats sobre el patrimoni cultural immaterial balear

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, per mitjà de la Delegació de la Presidència per a la Cultura, ha publicat en el BOIB la primera convocatòria de subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i els projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. La dotació de la convocatòria és de 200.000 euros.

L’obertura d’aquesta línia de subvencions compleix amb la Llei 18/2019 de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, que es va publicar el 13 d’abril de 2019. La Llei esmentada té per objecte salvaguardar el patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, donar-lo a conèixer, fomentar-lo i difondre’l, com també dur a terme qualsevol altra mesura que en garanteixi la viabilitat.

Se subvencionaran les activitats i els projectes que estiguin inclosos en la programació d’esdeveniments relacionats amb el patrimoni cultural immaterial, que, d’acord amb l’article 3 de la Llei 18/2019, es manifesta, en particular, en els àmbits següents:

a) Formes de comunicació, tradicions i expressions orals i les seves produccions, incloses la llengua i les seves modalitats i particularitats lingüístiques com a vehicle del patrimoni cultural immaterial, com també la toponímia tradicional com a instrument per a la denominació geogràfica del territori.

b) Activitats productives, processos i tècniques artesanals tradicionals.

c) Festes, creences, rituals i cerimònies.

d) Arts de l’espectacle, representacions, jocs i esports tradicionals.

e) Manifestacions sonores, música, danses i balls tradicionals.

f) Salut, alimentació, gastronomia i elaboracions culinàries.

g) Coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l’univers, aprofitaments específics i percepció del territori.

h) Formes de sociabilitat col·lectiva i d’organització social, com també els usos i els costums tradicionals i el dret consuetudinari de cadascuna de les illes, inclosa la tradició jurídica privativa pròpia de cada illa.

Els portadors dels elements del patrimoni cultural immaterial són les comunitats, els grups i les persones que el coneixen, el mantenen i el transmeten (oficis: artesans, margers, fabricants d’instruments tradicionals…; literatura: contacontes, glosats…; teatre; música: grups musicals —xeremiers, de ballada popular…—; ball tradicional: grups folklòrics, escoles de ball de bot…; festes: colles geganteres, colles de dimonis, colles castelleres…; balls de figures: cossiers, cavallets…; medecina; onomàstica; jocs i esports tradicionals; cuina tradicional…).

Els ajuts van destinats a donar suport a la mobilitat de persones, integrants d’associacions, entitats i professionals de l’àmbit del patrimoni cultural immaterial en la projecció exterior per realitzar activitats, actuacions i projectes; per assistir a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, presentacions, mostres, trobades, simposis, congressos; per participar en estades de formació o residències culturals, i per participar en concursos i audicions.

Són beneficiaris de la subvenció a la mobilitat les persones físiques, les associacions, les comunitats de béns i altres persones jurídiques que duguin a terme l’activitat subvencionada o qui les representa, sempre que l’objecte de la subvenció sigui donar a conèixer, fomentar, difondre i promocionar el patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears o els seus portadors i la seva obra, fora de la seva illa de residència.

Les bases de les subvencions es poden consultar en aquest enllaç.

Horeca Menorca, feria Hostelería y restauración 2023

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca