El PP-Ciutadella presenta una moció on demana actuacions urgents en el sistema de pluvials Els populars demanen solucions als problemes que pateix el B-7 cada vegada que plou amb intensitat

En el Ple del dia 17 de novembre de 2016 el Grup Municipal Popular va presentar una moció en relació al projecte per a la recollida i el desguàs de les aigües superficials del sector nord de Ciutadella per a ser canalitzades cap al Canal dels Horts.

Aquesta moció exposava la necessitat de solucionar els greus problemes que pateix el polígon industrial en el sector B-7 cada vegada que plou amb intensitat.

Els punts d’acord de la moció, que va ser aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels 21 regidors que integraven el Ple de l’Ajuntament,, eren:

  1. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a incorporar en el projecte de Llei de pressupostos de la Comunitat Autònoma per al 2017 l’execució del projecte per a la recollida i el desguàs de les aigües superficials del sector nord de Ciutadella, per a ser canalitzades cap al canal dels Horts.
  2. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a incorporar en el projecte de Llei de pressupostos de la Comunitat Autònoma per al 2017 l’execució del projecte de canalització del tram urbà del canal Salat tercera fase.»

Han transcorregut 3 anys des de aquella moció sense que s’hagi donat compliment als acords de la Corporació.

Amb les pluges del passat dia 10 de setembre d’aquest any hem pogut constatar que la situació es la mateixa: pluvials embussats, amb una clarament insuficient evacuació d’aigües[1] , més de 20 centímetres d’aigua acumulada en determinats moments i inundacions a diferents locals comercials.

En el mateix sentit hem vist que de les arquetes dels desaigüés no es fa un manteniment adequat, ja que hi ha hagut envasaments a diferents zones de Ciutadella.

Per altra banda, alguns dels canals i canalons de Ciutadella estan bastant bruts i és un deure i obligació de les administracions tenir-los nets per tal d’evitar inundacions en aquestes zones que puguin provocar situacions de risc com les que, en un cas extrem, es van produir l’any passat a Sant Llorenç de Cardassar, a Mallorca .

Per tal d’evitar aquestes situacions de risc i altres càrregues i responsabilitats a les que ha de fer front l’Ajuntament, des del Partit Popular consideram que és necessari i urgent aportar solucions a aquest problema greu que pateix Ciutadella. Per una banda executar les obres i actuacions necessàries de recollida i conducció de les aigües pluvials per resoldre definitivament el problema d’aquesta zona del Polígon Industrial, que arrossega aquesta situació des de fa anys. I per altra, creim que s’ha de fer front al manteniment i la neteja dels canals i canalons del terme municipal. Tot açò perquè no és infreqüent que es produeixin plujes intenses com les del passat 10 de setembre, que poden provocar situacions indesitjades.

 

Per tot açò proposam al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella l’adopció dels següents acords:

  1. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a redactar i executar, de forma urgent, el projecte d’obres per a la recollida de pluvials i canalització, del Polígon Industrial de Ciutadella davanat es camp de Son Marçal, amb la col·laboració d’altres administracions, si s’escau.
  2. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears i a l’administració hidràulica i a l’entitat competent, a dur a terme de forma immediata les actuacions urgents per a la neteja dels canals i canelons del terme municipal de Ciutadella i a presentar un pla de neteja d’aquests indrets abans del 31 de desembre d’enguany.
  3. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a dur a terme el manteniment i neteja periodica dels desaigües i altres instal·lacions d’evacuació d’aigües pluvials, per evitar inundacions que provoquen risc i incomoditats als ciutadans i danys a béns i infraestructures

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *