12.546 persones es beneficien de la Renda Social Garantida de les Illes Balears Aquesta prestació autonòmica ha ajudat a molts d’illencs a tenir uns ingressos mínims garantits

La conselleria d’Afers Socials i Esports augmenta en 1.043 persones les persones que enguany es beneficien de la renda social garantida, fins a situar el global de beneficiaris en 12.546. Si s’analitzen les dades en nombre de titulars, la xifra de gener a setembre de 2019 passa de 7.641 a 8.458. És a dir, 817 titulars més.

La Renda Social Garantida és una prestació periòdica dirigida a situacions de vulnerabilitat econòmica i a la cobertura de despeses bàsiques de persones o famílies que es troben en situació de pobresa.

L’objectiu de la consellera Fina Santiago quan va impulsar la Renda Social Garantida era rompre les desigualtats socials, ara tres anys després de la seva entrada en vigor es demostra que ha servit perquè moltes famílies tenguin uns mínims per poder subsistir.

Actualment, la mitjana que reben les famílies es situa en els 568 euros. Aquesta xifra és el producte de sumar la prestació de rep el titular més la quantia que suma cada un dels membres que té la família: la segona persona rep 137,19 euros addicionals, la tercera 91,46 i a partit de la cinquena 45,73 euros.

En total, el darrer mes de setembre, la conselleria ha emès 1.965.817 euros per a 12.546 beneficiaris de la renda social garantida. Hem de recordar que, actualment, la Renda Social Garantida té dues línies d’actuació. Quan va néixer el 2016 es va donar cobertura a totes les situacions de vulnerabilitat econòmica de les famílies. El següent exercici, en el 2017, es va crear un complement de la renta social garantida per a persones beneficiàries d’una pensió no contributiva (PNC) de baixa quantia i persones que viuen soles, majors de 45 anys amb ingressos escassos.

En dades actuals, hi ha 6.173 beneficiaris del complement de la PNC. Ara mateix el màxim de complement és de 114 euros i el mínim de 30 euros. D’aquesta manera, la mitjana se situa en els 112, 63 euros.

Si es fa una anàlisi de la branca de la renda social que reben les famílies es comprova que hi ha 663 llars d’un sol membre que cobren 457 euros de mitjana al mes. 457 de dos membres que reben 594 euros, 411 de tres membres que perceben 685 euros i 296 de 4 membres que en reben 731. Les famílies amb 5 membres reben 777 euros, actualment n’hi ha 251 de comptabilitzades i de 6 components 114 que ingressen 823 euros. A partir de la setena persona reben un 10% addicional sobre la prestació bàsica fins a un màxim de 1.312,50 euros.

Els requisits per poder accedir a la Renta Social Garantida són estar empadronat a qualsevol municipi de les Illes, acreditar una residència a les Illes Balears amb un mínim de 3 anys -dels quals 2 han de ser de residència efectiva- i no tenir ingressos econòmics documentats.

Els impresos de sol•licitud per accedir a la prestació es poden descarregar en format PDF des del web rendasocial.caib.es, on també hi ha informació bàsica, exemples, explicació dels procediments i calendari de la renda social. Una vegada emplenats els impresos, s’han de lliurar als registres de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (seu de la Conselleria; Direcció General de Dependència; centres bases d’Inca, Manacor, Menorca i Eivissa), o a qualsevol dels registres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels Consells Insulars i de les entitats locals adherides al registre (al web rendasocial.caib.es es pot consultar el llistat d’ajuntaments on es pot registrar la sol•licitud).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *