Balears defensa la insularitat mediterrània i la mobilitat sostenible a la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes d’Europa

El Govern de les Illes Balears ha defensat el nou concepte de la insularitat mediterrània, així com la implementació de mesures específiques de mobilitat sostenible per a les regions insulars, a les reunions de la 47ena Assemblea de la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes d’Europa (CRPM), que es celebra aquests dies a Palerm (Itàlia). Es tracta d’un lobby de regions europees que agrupa gairebé 150 regions de 25 Estats i defensa els interessos de les zones costaneres europees.

Amb la participació a diverses reunions de la Conferència, l’objectiu del Govern és fer arribar la postura de les Balears a la Unió Europea. El director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens, i el director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis, intervenen a les trobades on es tracten diverses temàtiques com el futur d’Europa i els seus territoris, la política de cohesió, el transport i l’accessibilitat, el clima i l’energia, i la política marítima i la pesca.

El director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens, destaca que l’objectiu principal d’aquestes jornades és el d’enfortir la unió dels territoris que comparteixen necessitats comunes, i que es puguin establir nous criteris de cohesió territorial. En aquest sentit, explica que per al Govern de les Illes Balears és important consolidar davant la Unió Europea un nou concepte, el d’insularitat mediterrània.

La insularitat mediterrània afecta a territoris de la conca de la mar Mediterrània que comparteixen una situació específica. D’una banda, els problemes de connexió amb el continent europeu i les dificultats logístiques derivades d’aquesta circumstància. I d’altra, els reptes comuns, com garantir que la pressió humana i turística sigui compatible amb la protecció d’un territori fràgil, i la responsabilitat de fer de porta entre continents i territoris del sud d’Europa.

Per impulsar aquest nou concepte d’insularitat mediterrània, el Govern de les Illes Balears va organitzar a Brussel·les el passat 8 d’octubre un seminari en el marc de la Setmana Europea de les Regions i Ciutats. En aquesta trobada, la presidenta del Govern, Francina Armengol, juntament amb els territoris de Còrsega, Sardenya i Gozo, ja va signar una declaració per reivindicar el fet insular davant la Unió Europea.

En aquest sentit, el Govern aposta per reforçar la col·laboració entre aquestes regions insulars perquè la Unió Europea abordi de manera específica i amb dotació pressupostària aquestes problemàtiques. La principal reivindicació és que les polítiques europees millorin la connectivitat, actuïn per frenar l’impacte ambiental a la Mediterrània i compensin els costs extra derivats de la insularitat.

Un altre dels temes destacats que es tracten a la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes d’Europa és el clima i l’energia. En aquest sentit, el director de Relacions Exteriors del Govern, Antoni Vicens, ha remarcat la vulnerabilitat de les illes a causa del canvi climàtic, la pressió humana i la dependència de les energies fòssils.

Així mateix, ha exposat davant altres regions les polítiques que aplica el Govern de les Illes Balears en aquest sentit, com la Llei de residus i sòls contaminats, la Llei del canvi climàtic i transició energètica i el Decret sobre la conservació de la Posidònia oceànica a les Illes Balears. Vicens participa a l’Assemblea General de la CRPM, així com també a les dues comissions geogràfiques de les que forma part el Govern de les Illes Balears, la Comissió de les Illes, i la Comissió Intermediterrània.

D’altra banda, pel que fa a la mobilitat, el director general de Transport Marítim i Aeri del Govern, Xavier Ramis, ha defensat les esmenes presentades en relació al projecte de transport. El Govern defensa en aquest punt que es contempli a les regions insulars com a laboratoris d’innovació per desenvolupar i sotmetre a prova noves solucions de transport  climàticament neutral.

Així mateix, Ramis també ha defensat la implementació de solucions de mobilitat sostenible específiques per a les regions insulars, ja que cal permetre diferents fonts i  combinacions d’energia dependent de las característiques territorials, contribuint a aconseguir els objectius en terme de neutralitat.

Una altra de les propostes de les Balears és que, en el procés de transició cap a un transport climàticament neutral, es contempli una atenció especial a les regions insulars vist que aquestes no tenen cap alternativa als transports aero-marítims.

El Govern de les Illes Balears també reclama la inclusió de les Autopistes del Mar, com a part del Green Deal, i un major pressupost per part de l’UE durant el període 2021-27 per a implementar un transport climàticament neutral a les regions insulars.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.