Medi Ambient retira 300 tones de pneumàtics d’una parcel·la als afores de Ciutadella La Direcció General de Residus hi ha actuat de manera subsidiària davant els incompliments reiterats del propietari

La Direcció General de Residus i Educació Ambiental ha completat la retirada de 291,26 tones de restes de pneumàtics fora d’ús (PFU) triturats que s’acaramullaven des de feia anys a una parcel·la ubicada al terme municipal de Ciutadella. La Conselleria de Medi Ambient s’ha vist obligada a actuar de manera subsidiària davant els incompliments reiterats del propietari, qui, fins l’any 2008, va disposar d’una autorització administrativa com a gestor de residus.

Després de diversos requeriments per part del Servei de Residus i Sòls Contaminats, el propietari de la parcel·la fou sancionat, el març de 2013, per infracció de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, per tenir abocats un gran caramull de pneumàtics fora d’ús sense cap tipus de condició d’higiene, seguretat, i sense entregar aquests residus a un gestor autoritzat.

El juny de 2016, el propietari va fer, novament, cas omís d’un nou requeriment i, de manera immediata, es va iniciar un procediment administratiu per a la reposició de la situació alterada. L’agost de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la resolució relativa a l’execució de les actuacions de reposició de la situació alterada pels danys a l’estat original, sense que el propietari tampoc dugués a terme la reposició.

Per tot això, el Servei de Residus i Sòls Contaminats inicià l’any 2019 la tramitació de l’execució subsidiària del desmantellament d’aquest apilament, que es va adjudicar per un import de 58.211 € (IVA exclòs). L’apilament ocupava una superfície de 200 m2 i una alçada de 5 metres.

Atès que a l’illa no hi ha instal·lacions per a la gestió de pneumàtics fora d’ús, aquests han estat traslladats a una instal·lació de tractament a Catalunya.

Per motius logístics s’han efectuat dos trallats a la setmana. Tot i que el termini màxim d’execució era de dos mesos, les tasques s’han finalitzat després d’un mes i una setmana de feina.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.