Congrés del GOB: Debatent per avançar

Aquest dissabte passat va tenir lloc el VIè congrés del GOB Menorca, amb l’assistència d’una cinquantena de persones associades. Es van discutir quatre ponències, amb la finalitat de revisar i marcar les línies de feina futures respecte a les temàtiques tractades. L’avaluació constant de les activitats de l’entitat és important per poder valorar i millorar els resultats de cara a aconseguir la compatibilitat de l’activitat de la nostra societat amb la preservació mediambiental de la nostra illa.

S’han tractat i aprovat quatre ponències, dues d’elles de temàtica molt interna, com és la revisió de les estratègies de comunicació de l’entitat i la recerca de vies de finançament pels projectes ambientals. Les altres dues sobre problemàtiques molt complicades, com són la transformació del teixit econòmic cap a una economia circular, i per tant sostenible i compatible amb els valors ambientals, i per altra banda la suma de petits impactes negatius que reben els espais naturals pel creixent trànsit de persones.

La freqüentació de persones als espais naturals crea una sèrie d’impactes, moltes vegades petits però que, sumats, resulten evidents. A Menorca s’han constatat afectacions importants per la dispersió de gent en el medi natural. Per exemple, seria la responsable del fracàs de la cria d’una parella d’àguila peixatera i d’aus aquàtiques a trams del Camí de Cavalls dins el Parc Natural, o la disminució de ratapinyades a certes coves. També és preocupant l’erosió a molts de trams del Camí de Cavalls, la dispersió de residus, etc.

Avui en dia som més persones residents que mai, i tant residents com turistes ens hem convertit en exploradors, amb delit per descobrir i arribar allà on ningú no ho havia fet abans. Som més i amb una cultura diferent. Una cultura més urbana. Cada vegada es viu més desconnectat del camp, i és fàcil tenir la impressió de que no depenem d’ell. L’agricultura, a molta gent, li sembla anecdòtica i no s’és gens conscient del funcionament i dels serveis ecosistèmics que emanen dels espais naturals. El camp i la natura es veuen com una cosa per al lleure, no com una cosa útil i fràgil. I per tant, moltes vegades no som capaços de valorar adequadament els impactes que hi  causam.

Els impactes d’aquesta anomenada pressió difusa sobre el medi ambient tant provenen de residents com d’activitats turístiques, i per tant la seva reducció s’ha de treballar des de diferents àmbits. Hi ha d’haver una implicació i diàleg social, d’usuaris, entitats, empreses i administracions. També una visió a nivell insular en quant al disseny i manteniment de rutes i camins públics. La normativa existent s’ha de revisar, divulgar adequadament, i ha d’existir suficient vigilància per fer-la complir.

Pensant en aquesta idea, de que és una qüestió a parlar-ne el conjunt de la societat, adjuntam el document que es va aprovar al congrés.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.